2. 11. 2010 – Mše sv. z kostela sv. Kateřiny na Novém městě pražském

Mši svatou sloužil P. Lukáš Lipenský O. Cr.
Requiem in c F. X. Brixiho hrálo a zpívalo Wowes Collegium, řídil doc. Marek Franěk.

Mši svatou sloužil P. Lukáš Lipenský O. Cr.
Requiem in c F. X. Brixiho hrálo a zpívalo Wowes Collegium, řídil doc. Marek Franěk.

Abychom mohli pokračovat ve vysílání mší svatých a dalších činnostech, prosíme čtenáře o dobrovolný příspěvek na provoz stránek Krása liturgie. Pomůže nám jakákoliv částka zaslaná na účet č.

239259049/0300

Pán Bůh zaplať za vaše dary. Za všechny dárce bude v pravidelných intervalech sloužena mše svatá. Děkujeme!