Tradiční mše svaté 1. a 2. listopadu v Praze

Na slavnost Všech svatých (1. listopadu) a Památku všech věrných zemřelých (2. listopadu) se budou v Praze konat tyto tradiční mše sv.:

– ve čtvrtek 1. listopadu v 8:00 v kostele sv. Jiljí (dominikánský ritus);

– v pátek 2. listopadu v 8:00 v kostele sv. Jiljí (dominikánský ritus);

– v pátek 2. listopadu od 17:00 v kostele Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriela).

Kostel Zvěstování Panny Marie na Smíchově

Na slavnost Všech svatých (1. listopadu) a Památku všech věrných zemřelých (2. listopadu) se budou v Praze konat tyto tradiční mše sv.:

– ve čtvrtek 1. listopadu v 8:00 v kostele sv. Jiljí (dominikánský ritus, slouží R. P. Cyprián Suchánek OP);

– v pátek 2. listopadu v 8:00 v kostele sv. Jiljí (dominikánský ritus, slouží R. P. Cyprián Suchánek OP);

– v pátek 2. listopadu od 17:00 v kostele Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriela). Jedná se o pravidelnou mši sv. na první pátek v měsíci. Nebude však votivní k nejsv. Srdci Ježíšovu, nýbrž zádušní ze dne. Po mši sv. pak bude výstav nejsv. Svátosti s pobožností k nejsv. Srdci Páně. Slouží R. D. Radim Valík OSB.

Latinsko-české mešní texty svátku Všech svatých zde.

Na Památku všech věrných zemřelých má každý kněz právo sloužit tři mše sv., formulář každé z nich se liší. Texty všech tří taktéž naleznete na naší obvyklé stránce s přepisy mešních textů.

[mappress]