Pouť na Svatý Hostýn

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie.

V rámci Pouti katolické tradice se na Svatém Hostýně v sobotu 17. září od 14:00 uskuteční mše svatá v tradičním římském ritu.

Mši sv. bude sloužit P. Marcel Tesarčík (kaplan pro římský ritus ostravsko-opavské diecéze).

Po mši svaté proběhne modlitba křížové cesty v areálu Sv. Hostýna.