Poutní asistovaná mše svatá v Počaplech u Terezína

V sobotu 20. dubna se opět po roce uskuteční tradiční poutní slavnost k sv. Vojtěchu v Počaplech u Terezína. Začátek asistované mše sv. v 15 hodin.

Kostel sv. Vojtěcha v Počaplech.

V sobotu 20. dubna se v Počaplech u Terezína (viz mapka níže) bude konat poutní slavnost sv. Vojtěcha.

Program:

15:00 – slavná asistovaná mše sv. ke cti sv. Vojtěcha, celebrantem bude dp. Anselm Kříž OPraem., kázat bude dp. Šimon Polívka, po mši sv. uctění ostatků sv. Vojtěcha;

17:30 – nešpory, svátostné požehnání.

Při mši sv. bude zpívat chrámový sbor z Litoměřic.

Pozvánku obsahující i kontakt na počapelského faráře dp. Radima Valíka OSB si můžete stáhnout zde.

[mappress]

Mše sv., setkání a adorace na 1. květnovou sobotu v Praze

V kostele sv. Kateřiny na Novém Městě v Praze se v 1. květnovou sobotu 5. 5. 2012 uskuteční následující akce:

8:00 – tichá mše svatá (slouží R. P. Radim Valík);

9:00-9:45 – promluva P. Radima na téma Víra (v 1. patře bývalé zvonice);

10:00-10:45 – přednáška prof. Evžena Kindlera na téma Věda a víra, stvoření v 6 dnech;

11:00 – 11:30 – diskuse a připomínky;

11:30 – 12:00 – adorace v kostele.

Připomínáme, že na zmíněnou sobotu připadá svátek sv. papeže Pia V., osoby,  jejíž život je mimo jiné velmi úzce spjat s římskou liturgií, jak se slaví dodnes.

Interiér kostela sv. Kateřiny.

[mappress]