Poutní asistovaná mše svatá v Počaplech u Terezína

V sobotu 20. dubna se opět po roce uskuteční tradiční poutní slavnost k sv. Vojtěchu v Počaplech u Terezína. Začátek asistované mše sv. v 15 hodin.

Kostel sv. Vojtěcha v Počaplech.

V sobotu 20. dubna se v Počaplech u Terezína (viz mapka níže) bude konat poutní slavnost sv. Vojtěcha.

Program:

15:00 – slavná asistovaná mše sv. ke cti sv. Vojtěcha, celebrantem bude dp. Anselm Kříž OPraem., kázat bude dp. Šimon Polívka, po mši sv. uctění ostatků sv. Vojtěcha;

17:30 – nešpory, svátostné požehnání.

Při mši sv. bude zpívat chrámový sbor z Litoměřic.

Pozvánku obsahující i kontakt na počapelského faráře dp. Radima Valíka OSB si můžete stáhnout zde.

[mappress]

Tradiční pouť v Počaplech s účastí biskupa

V neděli 22. dubna 2012 se v Počaplech u Terezína uskuteční opět po roce pouť k sv. Vojtěchu, tentokrát za účasti litoměřického biskupa Jana Baxanta, který bude celebrantem slavné asistované mše svaté.

Program:

10:00 – Mše svatá a po ní uctění ostatků sv. Vojtěcha

13:30 – Nešpory a svátostné požehnání

Svatý Vojtěchu, oroduj za nás!

Pouť k sv. Vojtěchu v Počaplech

V sobotu 30. dubna 2011 se v Počaplech u Terezína uskuteční již tradiční pouť k sv. Vojtěchu, v jejímž rámci bude sloužena také slavná asistovaná mše svatá.

V sobotu 30. dubna 2011 se v Počaplech u Terezína uskuteční již tradiční pouť k sv. Vojtěchu, v jejímž rámci bude sloužena také slavná asistovaná mše svatá.

Program:

15:30 – Mše svatá a po ní uctění ostatků sv. Vojtěcha

18:00 – Nešpory a svátostné požehnání

Podrobnější informace naleznete v pozvánce zde.

Svatý Vojtěchu, oroduj za nás!