Mše svaté v Praze 1. a 2. listopadu

Kromě pravidelných mší sv. v kostele Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriela) na Smíchově se uskuteční ještě mimořádné mše sv. v dominikánském ritu sloužené v kostele sv. Jiljí na Starém Městě.

První pátek a sobota měsíce listopadu v r. 2013 připadají po řadě na doporučený svátek Všech svatých (1. listopadu) a Památku všech věrných zemřelých – dušiček (2. listopadu).

Kromě pravidelných mší sv. v kostele Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriela) na Smíchově

– v pátek v 17:00 (po mši sv. výstav a pobožnost k nejsv. Srdci Ježíšovu),

– v sobotu v 9:00 (po mši sv. růženec),

se uskuteční ještě mimořádné mše sv. v dominikánském ritu sloužené v kostele sv. Jiljí na Starém Městě

– v pátek v 8:00;

– v sobotu v 6:30 a 8:00.

Latinsko-české mešní texty svátku Všech svatých naleznete zde, Památky všech věrných zemřelých pak zde: 1. mše, 2. mše, 3. mše.

[mappress]

Mše sv. v Praze na sv. Josefa

V úterý 19. března na svátek sv. Josefa se v kostele sv. Jiljí (viz mapka) od 8:00 bude konat mše sv. v tradičním dominikánském ritu.

Slouží P. Cyprián Suchánek OP.

Texty ke mši sv. ve formátu pdf naleznete zde.

DŮLEŽITÁ INFORMACE: Mše sv. v kostele Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriela) na Smíchově se 19. března konat nebude.

[mappress]

 

Tradiční mše svaté 1. a 2. listopadu v Praze

Na slavnost Všech svatých (1. listopadu) a Památku všech věrných zemřelých (2. listopadu) se budou v Praze konat tyto tradiční mše sv.:

– ve čtvrtek 1. listopadu v 8:00 v kostele sv. Jiljí (dominikánský ritus);

– v pátek 2. listopadu v 8:00 v kostele sv. Jiljí (dominikánský ritus);

– v pátek 2. listopadu od 17:00 v kostele Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriela).

Kostel Zvěstování Panny Marie na Smíchově

Na slavnost Všech svatých (1. listopadu) a Památku všech věrných zemřelých (2. listopadu) se budou v Praze konat tyto tradiční mše sv.:

– ve čtvrtek 1. listopadu v 8:00 v kostele sv. Jiljí (dominikánský ritus, slouží R. P. Cyprián Suchánek OP);

– v pátek 2. listopadu v 8:00 v kostele sv. Jiljí (dominikánský ritus, slouží R. P. Cyprián Suchánek OP);

– v pátek 2. listopadu od 17:00 v kostele Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriela). Jedná se o pravidelnou mši sv. na první pátek v měsíci. Nebude však votivní k nejsv. Srdci Ježíšovu, nýbrž zádušní ze dne. Po mši sv. pak bude výstav nejsv. Svátosti s pobožností k nejsv. Srdci Páně. Slouží R. D. Radim Valík OSB.

Latinsko-české mešní texty svátku Všech svatých zde.

Na Památku všech věrných zemřelých má každý kněz právo sloužit tři mše sv., formulář každé z nich se liší. Texty všech tří taktéž naleznete na naší obvyklé stránce s přepisy mešních textů.

[mappress]

Tradiční mše sv. na zářijové svátky v Praze

V září 2012 se budou kromě pravidelných mší sv. v dominikánském ritu ve středu a neděli konat v kostele sv. Jiljí v Praze ještě mše sv. vždy od 8:00 v tyto dny (odkazy vedou na latinsko-české texty mešní liturgie svátků):

Pietro Perugino (1482)

sobota 8. září – Narození Panny Marie,

pátek 14. září – Povýšení sv. Kříže,

sobota 15. září – Sedmibolestné Panny Marie,

pátek 28. září – sv. Václava,

sobota 29. září – sv. Michaela, archanděla.

Slouží R. P. Cyprián Suchánek OP.

Pozn.: Svátek Jména Panny Marie (12. září) připadá na středu, kdy je u sv. Jiljí pravidelná mše sv. v dominikánském ritu taktéž od 8:00.

[mappress]

Středeční mše sv. u sv. Jiljí během letních prázdnin

V dominikánském kostele sv. Jiljí v Praze se budou i o letních prázdninách, kdy nejsou uvedeny v pravidelném rozpisu, konat středeční mše sv. v dominikánském ritu od 8:00 a sice v tyto dny:

– 18. července;

– 25. července (Sv. Jakuba, apoštola – II. třídy);

– 1. srpna;

– 8. srpna;

– 15. srpna (slavnost Nanebevzetí blah. Panny Marie – I. třídy);

– 22. srpna (Neposkvrněného Srdce blah. Panny Marie – II. třídy).

[mappress]

Mše sv. na Hromnice v Praze

Uvedení do chrámu (Giotto, cca 1305)

Ve čtvrtek 2. února na svátek očišťování blahoslavené Panny Marie (tzv. Hromnice) bude v kostele sv. Jiljí od 16:00 svěcení svící a poté Mše sv. v dominikánském ritu.

Latinsko-české texty mše sv. jsou k dispozici zde.

Texty obřadů přede mší sv. v římském ritu zde.

Mše sv. v Praze na slavnost Zjevení Páně

V pátek 6. ledna na slavnost Zjevení Páně se v kostele sv. Jiljí (Husova ulice) od 8:00 uskuteční tradiční mše sv. v dominikánském ritu. Sloužit bude P. Cyprián Suchánek OP.

Latinsko-české liturgické texty slavnosti naleznete zde.

Pozn.: V kostele sv. Kateřiny na Novém Městě se tentýž pátek 6. ledna (první v měsíci) mše sv. nekoná.