Třebíč se stane dalším místem s pravidelnou tradiční mší svatou

Tradiční mše svatá na svátek Povýšení Svatého Kříže, přednáška o tradiční liturgii, zavedení pravidelných každotýdenních mší sv. v tradičním římském ritu – to vše se v září chystá v Třebíči.

Klášterní kostel Proměnění Páně v Třebíči.

Podle informací na webových stránkách farnosti Třebíč – Jejkov a Horní Újezd, by se od září měla v kapucínském klášteře v Třebíči začít pravidelně sloužit tradiční mše svatá. Mše bude s nedělní platností sloužena vždy v sobotu od 17:00, příležitostně i v jiné dny. Aktuální údaje by měly být uvedeny v rozpisu bohoslužeb na stránkách farnosti Jejkov. Podrobné vysvětlení, kudy se do kostela dostat, naleznete zde.

První tradiční mše svatá je dle rozpisu plánována na svátek Povýšení Svatého Kříže v úterý 14. září od 18:00. Bude jí předcházet přednáška o tradiční liturgii od 17:00 a po samotné mši svaté cca v 18:45 se uskuteční další přednáška, tentokrát na téma „Oběť Mše svaté a život katolické rodiny“.

První sobotní tradiční mše svatá od 17:00 je plánována na 18. září.

Zpráva o zavedení tradiční mše sv. v Třebíči je o to cennější, že se jedná o oblast, kde se široko daleko tradiční mše svatá pravidelně nesloužila.

Dík patří především panu faráři Vlastimilu Protivínskému, z jehož iniciativy toto dobré dílo vyrůstá. Za něj a jeho příbuzné bude obětována i výše zmiňovaná mše svatá 14. září.

Jak však všichni víme, nic se neobejde bez Boží pomoci a zejména začátky mnohdy bývají obtížné. Při děkování Pánu tak nezapomeňme též poprosit za úspěch celého počínání a za požehnání pro všechny zúčastněné.

Deo grátias!