Do kostela sv. Kateřiny v Praze byly nainstalovány lavice

Po více než rok trvající práci byly do kostela sv. Kateřiny na Novém Městě pražském přidány lavice pro věřící. Po desetiletích se tak kostel stává opět plně funkčním a zcela vyhovujícím bohoslužebným účelům. Snad je tak započato další klidné údobí v historii kostela, který má už tak velmi pohnutou minulost.

Interiér kostela s novými lavicemi.

Po více než rok trvající práci byly do kostela sv. Kateřiny na Novém Městě pražském přidány lavice pro věřící. Po desetiletích se tak kostel stává opět plně funkčním a zcela vyhovujícím bohoslužebným účelům. Snad je tak započato další klidné údobí v historii kostela, který má už tak velmi pohnutou minulost.

Založen císařem Karlem IV. a z vděku zasvěcen světici, která jej na svůj svátek uchránila před smrtí mezi nepřátelskými vojsky – sv. Kateřině Alexandrijské, byl zdemolován husity během reformačních výbojů a z gotické doby se tak zachovala již jen věž. Za vlády jagellonců byl v letech 1512-1522 opět poněkud vyspraven, aby v převážně utrakvistické zemi sloužil jako jeden z mála katolických kostelů v Praze.

Plně obnoven a velkolepě přestavěn v 18. století Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem požíval až do roku 1784 klidné časy. Poté byl dekretem Josefa II. zrušen augustiniánský klášter (dnešní nemocnice), ke kterému kostel patřil, a bohoslužby tak byly opět přerušeny. V 30. letech 19. století byl kostel opět vysvěcen a využíván k bohoslužbám pro pacienty a personál ústavu pro choromyslné, který byl v původním klášteře.

Za 2. světové války byly ještě opraveny fresky a fasáda, v r. 1950 již pod taktovkou komunistického režimu však byly bohoslužby opět přerušeny a kostel přešel v majetek hlavního města Prahy. Období 2. poloviny 20. století tak bylo jedním z nejtemnějších v celé historii kostela. Během této doby sloužil např. jako skladiště, což bylo také důvodem odstranění a zlikvidování hodnotných lavic.

Poslední restaurace kostela probíhala v letech 1999-2007, zavedení pravidelných nedělních mší svatých a letošní přidání lavic je tak snad vyslyšením modliteb mnohých věřících na mocnou přímluvy sv. Kateřiny. Poděkujme a prosme sv. Kateřinu, ať svou ochrannou ruku drží nad kostelem i nadále.