Svaté triduum podle misálu z r. 1962

Přinášíme poněkud různorodou směsici informací, aktualit, dobrých, ale i špatných zpráv a jeden apel na pražské věřící.

Pán Ježíš myje nohy učedníkům (1475)

Na naši stránku s latinsko-českými přepisy liturgických textů (http://www.krasaliturgie.cz/texty-ke-msi-svate/nedele.html) byl čerstvě přidán formulář všech obřadů Bílé soboty podle misálu z r. 1962. Formuláře Zeleného čtvrtka a Velkého pátku byly na stránky umístěny dříve a jsou tak již k dispozici veškeré obřady svatého tridua. V brzké době se pokusíme zpracovat i texty k svěcení ratolestí a průvodu na Květnou neděli. (aktualizace: texty jsou již zpracovány)

Jedinečná událost
Latinsko-česká verze těchto obřadů pro lid nebyla dosud pro věřící příliš dostupná. Nejrozšířenější misál pro lid (Schallerův) totiž obsahuje ještě obřady tak, jak vypadaly před reformami Svatého týdne, které proběhly především za pontifikátu Pia XII. v 50. letech 20. století a byly dokončeny za Jana XXIII., nepočítáme-li následnou periodu 2. poloviny 60. let vedoucí k vzniku celého Nového mešního řádu. Méně známý a rozšířený misál Švédův z počátku 60. let již sice nové obřady obsahuje, ale disponuje pouze českým textem – nejedná se o paralelní latinsko-české vydání.

Schallerův misál k sledování obřadů nedostatečný
Kdo by se domníval, že změny za Pia XII. a Jana XXIII. nebyly tak výrazné a misál Schallerův mu tak k sledování obřadů postačuje, byl by patrně velmi zklamán, protože by se v textu ztratil s téměř absolutní jistotou – některé modlitby by ve svém misálku ani nenašel, jiné modlitby a čtení by sice zase našel, ale byly by mu málo platné, neboť byly z obřadů vyřazeny.

Výše zmíněné platí především pro Bílou sobotu, svěcení ratolestí na Květnou neděli a mši sv. na Zelený čtvrtek s umýváním nohou, v menší míře pak na Velký pátek či Zelený čtvrtek bez umývání nohou. Taktéž pašije čtené o Květné neděli byly zkráceny a v závěru upraveny.

Dle Říma mají věřící právo na konání obřadů tridua podle misálu z r. 1962
Na mnoha místech se lze bohužel ještě setkat s neznalostí posledních vyjádření papežské komise Ecclesia Dei ohledně slavení velikonočního tridua podle misálu z r. 1962. Abychom tuto neznalost pokud možno odstranili, připomínáme zde to, co by mělo být minimálně každému výše postavenému církevnímu hodnostáři již téměř rok dobře známo.

V instrukci Universae Ecclesiae (v latinském originále zde, česky zde) vydané 30. dubna 2011 se píše doslova (článek 33):
Skupina věřících, která lne k dřívější liturgické tradici, se těší právu, pokud je k dispozici vhodný kněz, slavit svaté triduum ve forma extraordinaria. V případě, že není k dispozici kostel nebo oratoř výlučně pro tyto obřady, farář nebo ordinář spolu s vhodným knězem ať hledají vhodnější způsob pro dobro duší, nevylučujíce možnost opakování obřadů svatého tridua v jednom kostele.

Věřící se tak podle tohoto oficiálního kuriálního dokumentu z minulého roku dokonce těší právu slavit svaté triduum podle misálu z r. 1962. Mohou tedy v této záležitosti po právu apelovat na svého faráře či místního ordináře. Přípouští se výslovně i opakování obřadů v tomtéž kostele, o kterém může rozhodnout i samotný farář.

Svaté triduum v tradičním ritu tento rok u nás
Víte-li o místu u nás v republice, kde se obřady sv. tridua v tradičním římském ritu budou konat, informujte nás prosím e-mailem, zveřejníme poté s vaší pomocí před Svatým týdnem seznam všech takových míst.

Apel na pražské věřící
Podle našich zpráv se zatím zdá, že se tradiční obřady sv. tridua nebudou konat v pražské arcidiecézi, kde je počet věřících, kteří lnou ke klasickému římskému ritu, velmi vysoký. Apelujeme tedy na pražské věřící, aby užili práva, které jim dokument Universae Ecclesiae přiznává, a požádali o konání těchto obřadů faráře či místního ordináře – tzn. pražského arcibiskupa.

Pozn.: Návod na tisk naleznete na stránce s mešním řádem – tiskne se stejně. Dobrovolný finanční příspěvek za materiály můžete zasílat na účet č. 256077140/0300. Naleznete-li v textech nějaké překlepy, informujte nás prosím e-mailem, abychom je mohli co nejdříve opravit. Děkujeme.

Tradiční mše svatá opět pravidelně v Praze – Uhříněvsi

V kostele Všech svatých v Praze – Uhříněvsi se bude konat tradiční mše sv. vždy každou sudou sobotu v měsíci od 18 hodin, poprvé tuto sobotu 22. října. Sloužit bude sloužit P. Antonín Ježek.

Tímto krokem jsou zatím alespoň částečně obnoveny sobotní bohoslužby v tradičním římském ritu v daném kostele, které se zde konaly za působení minulého faráře P. Jana Gerndta.

Do Uhříněvsi jezdí autobusové linky ze stanic metra Háje a Depo Hostivař, případně vlak ČD.

Bohoslužby v kostele sv. Kateřiny i o prázdninách a na 1. pátky

V Praze dochází k určitým změnám v pořadu tradičních bohoslužeb. Více v článku.

Interiér kostela sv. Kateřiny na Novém Městě v Praze

V souvislosti s odchodem pana kanovníka P. Jana Gerndta z uhřiněveské farnosti dochází k určitým změnám v pravidelných bohoslužbách v Praze:

V kostele Všech svatých v Uhříněvsi končí (modleme se za to, aby jen dočasně) tradiční mše svaté konané každou sobotu od 18:00. Poslední bude pan kanovník Gerndt sloužit 2. července.

V kostele sv. Kateřiny se naopak tento rok budou pravidelné tradiční mše svaté konat i o všech nedělích během letních prázdnin. Kromě toho počínaje 5. srpnem začnou v témže kostele pravidelné tradiční mše sv. k nejsv. Srdci Páně vždy na 1. pátky v měsíci od 17:00, po mši bude následovat pobožnost k nejsv. Srdci Páně. Nedělní mše budou jako obvykle vždy od 18:00.

Mše sv. na první pátky a o prázdninách počínaje 10. červencem bude sloužit pan kanovník Gerndt. První prázdninovou neděli 3. července bude ještě sloužit P. Lukáš Lipenský O.Cr.

Fotografie z pontifikální mše sv. kardinála Burke

Vzhledem k tomu, že kardinál Raymond Leo Burke není našim drahým čtenářům neznámý a řada z vás si ho velmi oblíbila, jistě vám udělají radost fotografie z pontifikální mše sv. v tradičním římském ritu, kterou Jeho Eminence sloužila 26. prosince 2010 v domě Františkánů Neposkvrněné v Římě.

Vzhledem k tomu, že kardinál Raymond Leo Burke není našim drahým čtenářům neznámý (viz články Zkušenosti ze St. Louis: Může tradiční pastorace fungovat i v dnešní době?Noví kardinálové a tradiční mše sv.) a řada z vás si ho velmi oblíbila, jistě vám udělají radost fotografie z pontifikální mše sv. v tradičním římském ritu, kterou Jeho Eminence sloužila 26. prosince 2010 v domě kongregace Františkánských bratří Neposkvrněné v Římě.

Aktualizace (13. 2. 2011): Fotografie z jáhenského svěcení udělovaného kard. Burke 29. 1. 2011 v semináři Institutu Krista Krále v Griciglianu

Pět dobrých zpráv ze zahraničí

1. Pravidelná tradiční mše svatá v Záhřebu
2. Tradiční mše svatá po dlouhé době sloužená ve Španělsku biskupem
3. Pozitivní vývoj na Filipínách
4. Nově jmenovaný kardinál Walter Brandmueller sloužil pontifikální tradiční mši svatou
5. Novokněz P. Tomasz Jochemczyk (*1976) sloužil v tradičním římském ritu svou primiční mši sv.

České katolické stránky Vendeé informovaly o dvou radostných novinkách, které se týkají tradiční mše svaté (celý článek zde):

1. Pravidelná tradiční mše svatá v Záhřebu

Papežská komise Ecclesia Dei intervenovala na popud věřících z arcidiecéze Záhřeb v Chorvatsku u tamního arcibiskupa kardinála Bozaniće a ten přislíbil zajištění celebrování tradiční latinské mše svaté ve své arcidiecézi. Mše svatá podle misálu Jana XXIII. bude v Záhřebu celebrována každou neděli a zasvěcený svátek v 11:30.

2. První tradiční latinská mše svatá sloužená ve Španělsku biskupem od promulgace Summorum pontificum

15. ledna 2011 sloužil J. Ex. Manuel Urena Pastor, arcibiskup ze španělské Zaragozy, slavnou zádušní mši podle misálu z roku 1962 ve farním kostele Santa Maria la Mayor v Epile v Zaragoze. Jde o první mši podle misálu z roku 1962, kterou sloužil kanonicky regulérní biskup v samotném Španělsku od promulgace Motu proprio Summorum pontificum.

Několik dalších španělských biskupů sloužilo po promulgování Summorum pontificum mše podle misálu z roku 1962 nebo při nich asistovalo, ale žádná z nich se nekonala v samotném Španělsku.

3. Pozitivní vývoj na Filipínách

Mše sv. podle misálu bl. Jana XXIII. z roku 1962 je od ledna 2011 sloužena každý den v semináři sv. Maxmiliána v Manile, který patří řádu minoritů (OFMConv.). Informovaly o tom 24. ledna 2011 stránky Rorate Coeli.

Ve filipínském hlavním městě jsou tedy nyní tradiční mše svaté každodenně slouženy již na čtyřech místech.

4. Nově jmenovaný kardinál Walter Brandmueller sloužil pontifikální tradiční mši svatou

6. ledna 2011, na svátek Zjevení Páně, sloužil J. E. kard. Walter Brandmueller v kostele Panny Marie Bolestné v italském Campocavallo di Osimo pontifikální mši sv. v tradičním římském ritu.

Klasický ritus mše svaté horlivě podporují i minimálně tři další kardinálové jmenovaní v listopadu 2010 papežem Benediktem XVI. Informovali jsme o tom v článku Noví kardinálové a tradiční mše sv.

5. Novokněz P. Tomasz Jochemczyk (*1976) sloužil svou primiční mši sv. v tradičním římském ritu

Informovaly o tom polské stránky Nowy ruch liturgicny. P. Tomasz pochází z diecéze Katowice a byl vysvěcen pro italskou diecézi Albenga-Imperia.

J. Ex. Mario Oliverii

Za zmínku stojí, že farní kostel sv. Tomáše Apoštola, v němž se primice konala, nemá a nikdy neměl tzv. obětní stůl. Současný biskup J. Ex. Mario Oliverii totiž už před deseti lety nařídil odstranění těchto zařízení z kostelů své diecéze.

Tento požadavek je v souladu jak s tradicí Církve a podstatou mše svaté (mše sv. je oběť přinášená jedině Bohu, ne přítomnému lidu), tak s platnými liturgickými předpisy a vyjádřením Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, kde není žádný požadavek na sloužení mše „čelem k lidu“ (viz též náš článek O společném obrácení kněze a lidu).