Změna místa tradičních bohoslužeb v Praze

Počínaje 1. červencem 2016 se pravidelné bohoslužby v klasickém římském ritu v Praze budou konat v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově.

V kostele Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriela) na Smíchově se již konat nebudou.

Pořad pravidelných bohoslužeb zůstává podobný:

 • 1. pátek od 17h mše sv., výstav a pobožnost k Nejsv. Srdci Páně,
 • 1. sobota od  9h mše sv. votivní k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie,
 • každá neděle od 17h mše sv.,
 • další dny podle oznámení.

První mše sv. se uskuteční 1. července od 17h na svátek Nejdrahocennější Krve Pána našeho Ježíše Krista.

Dopravní dostupnost:

V ulicích Ke Karlovu a Boženy Němcové se nachází parkoviště (o víkendech neplacené).

Nejbližšími zastávkami MHD jsou autobusové zastávky Apolinářská a Dětská nemocnice Karlov, kde staví autobusová linka č. 291 vyjíždějící ze zastávek Karlovo náměstí a I. P. Pavlova.

Nejbližší tramvajovou zastávkou je zastávka Pod Karlovem (linka č. 11), odkud je to ke kostelu asi 8 min chůze do kopce.

Z nejbližší stanice metra I. P. Pavlova trvá cesta ke kostelu pěšky asi 15 minut.

Advent ve vyšebrodském klášteře

2012.12.15_0833.03.jpgV době adventní každé ráno ve všední dny (mimo svátky) v 6.45 budeme sloužit tradiční mše sv. ke cti Panny Marie – Roráty v Zimní kapli. Vstup přes varhanní kůr.

8. prosince v 10 hodin bude v klášterním kostele sloužena tradiční Mše svatá ze svátku Neposkvrněného početí Panny Marie.

V neděli 20. prosince v 10 hodin zazpívá Literátské bratrstvo Staročeské roráty a doprovodí latinskými zpěvy Mši svatou v klasickém římském ritu z 4. neděle adventní.

Srdečně vás zveme a vyprošujeme vám požehnaný Advent!

cisterciáci

Svátek všech svatých v Hronově

V neděli 1. listopadu 2015, na níž připadá svátek všech svatých, zazpívá polyfonní ordinarium a proprium při pravidelné tradiční mši svaté v Hronově Husovický okrašlovací spolek pěvecký.

Začátek v 17 hodin. Jedná se zároveň o titulární slavnost kostela. Mši sv. slouží R. D. Mgr. Jaroslav Jirásek.

 • Asperges me, Domine – gregoriánský chorál
 • 6-hlasé ordinárium R. Lassus: Missa Amor ecco colei                        
 • 5-hlasé proprium do liturgie slavnosti Omnium Sanctorum od W. Byrda:
  • INTROITUS – Gaudeamus omnes in Domino     
  • GRADUALE – Timete Dominum, omnes Sancti eius; Alleluia, alleluia. Veníte ad me, omnes    
  • OFFERTORIUM – Iustorum animæ in manu Dei sunt    
  • COMMUNIO – Beati mundo corde    
  • ZÁVĚR – Salve Regina    

Mše sv. každé úterý o prázdninách v Malé Chuchli

V době od 30. 6. do 8. 9. 2015 (včetně) budou vždy od 17.30 kostele Narození Panny Marie v chuchleMalé Chuchli slouženy mše sv. v tradičním římském ritu.

Kromě toho se zde tradiční mše sv. slouží pravidelně vždy 2. úterý v měsíci od 17.30 hod.

Slouží rektor kostela a kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta Mgr. Jan Gerndt.

[mappress]

Svatý týden a velikonoční triduum ve vyšebrodském klášteře

Klášter Vyšší Brod
Klášter Vyšší Brod

POSVÁTNÁ LITURGIE V TRADIČNÍM ŘÍMSKÉM RITU – POŘAD BOHOSLUŽEB 2015

Každý pátek svatopostní doby se koná v klášterním kostele pobožnost křížové cesty. Začátek je v 15.00 hodin.

Z důvodu četných dotazů ohledně pořadu bohoslužeb v tradičním ritu o Svatém týdnu a Velikonočním triduu v našem klášteře dáváme na vědomí tento přehled:

29. 3. Květná neděle – v 10.00 hod. procesí, svěcení ratolestí a chorální Mše svatá

2. 4. Zelený čtvrtek – Mše svatá z Ustanovení Nejsv. Eucharistie v 18.00 hodin,do 22.00 hod. možnost adorace v Getsemanské zahradě

3.4. Velký pátek – v 15.00 hod. Via Crucis – pobožnost Křížové cesty, v 18.00 Obřady z Umučení Páně – Zpívané Pašije a Lamentace, Uctívání Kříže (hudební doprovod Literátské bratrstvo), následuje adorace u Božího hrobu do 22.00 hod.

4.4. Bílá sobota – po celý den možnost adorace u Božího hrobu, ve 20.00 hod Vigilie Vzkříšení – Slavná Mše svatá s velikonočními zpěvy

5.4. Neděle Zmrtvýchstání Páně – Boží hod velikonoční – v 10.00 hod. Slavná Mše svatá – Velikonoční zpěvy

6.4. Velikonoční pondělí – v 10.00 hod. – Mše svatá s cisterciáckýn ordináriem

Všechny bohoslužby slavíme v klášterním kostele, dle Misálu sv. Jana XXIII z roku 1962. Srdečně vás zveme – Bratři cisterciáci z kláštera Naší Paní Vyšebrodské.

Svatá zpověď je vždy před bohoslužbou nebo dle předchozí dohody i v jinou dobu.

Účast na chórových modlitbách mnichů je vítána.

V omezeném množství je letos po tyto dny možnost skromného ubytování s vlastní stravou v klášterním domě pro hosty. Cena je dobrovolná. Zájemci ať se včas hlásí na náš email nebo na mobil převora – 602 156 127