?>

Mše svaté na popeleční středu

Na popeleční středu 18. února 2015 budou tradiční mše svaté slouženy:

  • v zimní kapli vyšebrodského kláštera od 16.00,
  • v kostele Panny Marie Růžencové v Plzni od 16.15,
  • v kostele Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriela) v Praze 5 od 17.00,
  • v kostele sv. Štefana kráľa v Galantě od 6.00,
  • v  bazilice Narodenia Panny Márie v Mariance od 15.30,
  • v premonstrátském kostele Najsvätejšej Trojice v Košicích od 19.45.

 

Mše sv. a svěcení svící v Praze na Hromnice

V kostele Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriela) v Praze na Smíchově proběhne v pondělí 2. února na slavnost Očišťování bl. Panny Marie od 17h svěcení svící (hromniček), průvod a mše svatá. Věřící si mohou ke svěcení přinést vlastní svíce.

Latinko-české liturgické texty obřadů přede mší sv. naleznete zde, texty mše sv. pak zde.

Informace o dalších tradičních mších 2. a 3. února (sv. Blažeje) naleznete na této stránce.

[mappress]

Mše sv. v době vánoční

2012.12.15_0114.10.jpgO svátku Nejsvětějšího Jména Ježíš (neděle 4. ledna) bude v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie ve vyšebrodském klášteře sloužena slavná Mše svatá, kterou hudebně doprovodí literáti z Netolic pod vedením Mgr. Jiřího Churáčka.

Ordinarium:
J. Churáček: Missa Hodie Christus natus est

Písně:
Adam Michna z Otradovic:
Zvání všeho stvoření k slavnosti Nejsvětějšího Jména JEŽÍŠ
Vánoční hospoda
O narození Pána Krista
Pozdravení Děťátka Ježíše
Nebeský slavíček, k slávě Boží sladce prozpěvující divné Boží narození
Item jiná o Narození Pána Krista

Po Mši svaté:
F. X. Brixi: Reges de Saba

K oslavě Nejsvětějšího Jména Ježíš srdečně zvou netoličtí literáti a vyšebrodští mniši.

Průběžně doplňovaný přehled Mší sv. o svátku Zjevení Páně (6. ledna) je zde.

Mše sv. v Praze na Nový rok

Kostel Zvěstování Panny Marie

V kostele Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriela) v Praze na Smíchově (viz mapku níže) se ve čtvrtek 1. ledna 2015 na Oktáv Narození Páně od 17:00 uskuteční zpívaná chorální mše svatá v tradičním římském ritu.

Připomínáme, že 1. leden je zasvěceným svátkem.

Latinsko-české liturgické texty naleznete zde.

Na této stránce lze najít seznam dalších míst, kde bude 1. ledna sloužena tradiční mše svatá.

[mappress]

 

Vánoční bohoslužby ve vyšebrodském klášteře

24. 12. P2012.12.15_0114.10.jpgůlnoční v 24:00 (chorální mše svatá)
25. 12. Narození Páně v 10:00
26. 12. sv. Štěpána v 10:00
1. 1. 2015 Obřezání Páně v 10:00 (chorální mše svatá)
6. 1. 2015 Zjevení Páně v 10:00

Tyto mše svaté budou slouženy v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie v tradičním římském ritu.

Pokojné Vánoce vám přejí bratři cisterciáci.

Asistovaná mše svatá 8. prosince v Praze

Kostel Zvěstování Panny Marie

V kostele Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriela) v Praze na Smíchově (viz mapku níže) se v pondělí 8. prosince 2014 na svátek Neposkvrněného Početí Panny Marie od 17:00 uskuteční slavná asistovaná mše sv.

Připomínáme, že svátek Neposkvrněného Početí Panny Marie je u nás svátkem doporučeným, v universální Církvi svátkem zasvěceným.

Latinsko-české liturgické texty naleznete zde.

[mappress]