Advent ve vyšebrodském klášteře

2012.12.15_0833.03.jpgV době adventní každé ráno ve všední dny (mimo svátky) v 6.45 budeme sloužit tradiční mše sv. ke cti Panny Marie – Roráty v Zimní kapli. Vstup přes varhanní kůr.

8. prosince v 10 hodin bude v klášterním kostele sloužena tradiční Mše svatá ze svátku Neposkvrněného početí Panny Marie.

V neděli 20. prosince v 10 hodin zazpívá Literátské bratrstvo Staročeské roráty a doprovodí latinskými zpěvy Mši svatou v klasickém římském ritu z 4. neděle adventní.

Srdečně vás zveme a vyprošujeme vám požehnaný Advent!

cisterciáci

Katolický kalendář 2016 – možnosti objednání

Tento nástěnný rodinný kalendář je zhotoven ve stejném stylu jako kalendáře, které jsme vydali v předchozích třech letech (zároveň se snažíme každoročně zvyšovat kvalitu). Obsahuje svátky dle římského misálu z r. 1962 se zohledněním místních svátků našich diecézí. Ke každému měsíci je přiřazen tematický poučný či inspirativní text a barevný obrázek. V kalendáři jsou graficky odlišeny postní dny, zasvěcené a doporučené svátky, dny pracovního klidu v České republice, změny času atd.

I letos jsme ve spolupráci s našimi slovenskými přáteli připravili variantu se slovenským kalendariem a texty přeloženými do slovenštiny.

Možnosti objednání

Česká verse

Distribuci českého kalendáře zajišťuje Nakladatelství sv. Izidora. Kalendář, případně další publikace tohoto katolického nakladatelství, si můžete objednat zde. Expedice objednávek začne začátkem prosince.

Kalendář bude dále možno zakoupit od 1. adventní neděle (29. listopadu 2015) v sakristii kostela Zvěstování Panny Marie („sv. Gabriel“) v Praze na Smíchově.

Informace o případných dalších odběrných místech doplníme.

Slovenská verse

Slovenský kalendář si můžete objednat zasláním emailu na adresu kalendar@missa.sk. Do zprávy uveďte vaši adresu a požadovaný počet výtisků. 

Na uvedené emailové adrese je možné si domluvit i případné osobní převzetí kalendáře.

Výprodej kalendářů na rok 2015

Je rovněž stále možné objednat si i kalendář na rok 2015, a to za zvýhodněnou cenu 35 Kč (doprovodné texty v tomto kalendáři jsou stále aktuální, či spíše nadčasové).

Informace o cenách

Cena kalendáře je 90 Kč.

Jelikož chceme podpořit co největší rozšíření kalendáře, připravili jsme pro každého, kdo si objedná více kusů (aby je například věnoval svým příbuzným a známým; ideální vánoční dárek), slevy, které platí při objednání do 15. prosince 2015:

1. kalendář: 90 Kč
2. – 4. kalendář: 80 Kč
každý další: 65 Kč

tit-cz

sk2016-obalka

Ukázka

Níže můžete získat představu, jak bude vypadat kalendář pověšený na stěně.

ukazkaCZ

ukazkaSK

 

Katolický kalendář na rok 2016 vyjde v češtině i ve slovenštině

Někteří čtenáři se ptají, zda i letos vydáme katolický kalendář jako v minulých třech letech. Ano, kalendář právě dokončujeme. Jakmile bude hotov, což bude kolem poloviny listopadu, budeme vás informovat o možnostech jeho objednání.

Stejně jako loni ve spolupráci s našimi slovenskými přáteli připravujeme i variantu se slovenským kalendariem a doprovodnými texty přeloženými do slovenštiny.

2014-11-04_43
Titulní strana českého kalendáře.
2014-11-04_44
Titulní strana slovenského kalendáře.

Ke každému měsíci navíc bude stejně jako u předchozího kalendáře přiřazen i poučný či inspirativní text s katolickou tematikou a s obrázky. V kalendáři budou odlišeny postní dny, zasvěcené a doporučené svátky, dny pracovního klidu v České republice, změny času atd.

Pomoc při vydání

Stejně jako loni i letos s vděčností uvítáme podporu sponzorů. Chcete-li vydání kalendáře podpořit svým darem, pošlete přímo na náš účet 256077140/0300 s variabilním symbolem 2016.

Co bude kalendář obsahovat

– Liturgickou událost, která připadá na daný den dle misálu 1962, zohledněny budou také místní svátky našich církevních provincií;

– třídu svátku a barvu mešních rouch;

– vyznačení příp. svátostin, které se ke dni dle římského rituálu tradičně pojí (např. žehnání pokrmů na Velikonoce, žehnání vína na sv. Jana atd.).

Odlišeny budou neděle, zasvěcené svátky a svátky doporučené. Postní dny budou vyznačeny dle tradiční předkoncilní praxe v našich zemích. Symbol ryby bude značit půst od masa, symbol prázdného talířku pak půst újmy.

Odlišeny budou také dny pracovního klidu v České republice spolu s pojmenováním civilního svátku.

U každé strany kalendária bude druhá, barevná strana s obrázky, modlitbami, texty apod. vztahující se k danému měsíci či nějakému svátku, který se v daný měsíc slaví.

Svátek všech svatých v Hronově

V neděli 1. listopadu 2015, na níž připadá svátek všech svatých, zazpívá polyfonní ordinarium a proprium při pravidelné tradiční mši svaté v Hronově Husovický okrašlovací spolek pěvecký.

Začátek v 17 hodin. Jedná se zároveň o titulární slavnost kostela. Mši sv. slouží R. D. Mgr. Jaroslav Jirásek.

 • Asperges me, Domine – gregoriánský chorál
 • 6-hlasé ordinárium R. Lassus: Missa Amor ecco colei                        
 • 5-hlasé proprium do liturgie slavnosti Omnium Sanctorum od W. Byrda:
  • INTROITUS – Gaudeamus omnes in Domino     
  • GRADUALE – Timete Dominum, omnes Sancti eius; Alleluia, alleluia. Veníte ad me, omnes    
  • OFFERTORIUM – Iustorum animæ in manu Dei sunt    
  • COMMUNIO – Beati mundo corde    
  • ZÁVĚR – Salve Regina    

Mše sv. každé úterý o prázdninách v Malé Chuchli

V době od 30. 6. do 8. 9. 2015 (včetně) budou vždy od 17.30 kostele Narození Panny Marie v chuchleMalé Chuchli slouženy mše sv. v tradičním římském ritu.

Kromě toho se zde tradiční mše sv. slouží pravidelně vždy 2. úterý v měsíci od 17.30 hod.

Slouží rektor kostela a kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta Mgr. Jan Gerndt.

[mappress]

Změny v Zálesní Lhotě v březnu a dubnu

Zálesní Lhota15. března 2015 tradiční Mše sv. v Zálesní Lhotě výjimečně nebude.

Naopak na Hod Boží velikonoční, 5. dubna 2015, Mše sv. od 16.30 mimořádně bude.

Podle pravidelného pořádku jsou tradiční Mše sv. v Zálesní Lhotě slouženy vždy na 1. pátek (19.30) a 3. neděli v měsíci (16.30).

Svatý týden a velikonoční triduum ve vyšebrodském klášteře

Klášter Vyšší Brod
Klášter Vyšší Brod

POSVÁTNÁ LITURGIE V TRADIČNÍM ŘÍMSKÉM RITU – POŘAD BOHOSLUŽEB 2015

Každý pátek svatopostní doby se koná v klášterním kostele pobožnost křížové cesty. Začátek je v 15.00 hodin.

Z důvodu četných dotazů ohledně pořadu bohoslužeb v tradičním ritu o Svatém týdnu a Velikonočním triduu v našem klášteře dáváme na vědomí tento přehled:

29. 3. Květná neděle – v 10.00 hod. procesí, svěcení ratolestí a chorální Mše svatá

2. 4. Zelený čtvrtek – Mše svatá z Ustanovení Nejsv. Eucharistie v 18.00 hodin,do 22.00 hod. možnost adorace v Getsemanské zahradě

3.4. Velký pátek – v 15.00 hod. Via Crucis – pobožnost Křížové cesty, v 18.00 Obřady z Umučení Páně – Zpívané Pašije a Lamentace, Uctívání Kříže (hudební doprovod Literátské bratrstvo), následuje adorace u Božího hrobu do 22.00 hod.

4.4. Bílá sobota – po celý den možnost adorace u Božího hrobu, ve 20.00 hod Vigilie Vzkříšení – Slavná Mše svatá s velikonočními zpěvy

5.4. Neděle Zmrtvýchstání Páně – Boží hod velikonoční – v 10.00 hod. Slavná Mše svatá – Velikonoční zpěvy

6.4. Velikonoční pondělí – v 10.00 hod. – Mše svatá s cisterciáckýn ordináriem

Všechny bohoslužby slavíme v klášterním kostele, dle Misálu sv. Jana XXIII z roku 1962. Srdečně vás zveme – Bratři cisterciáci z kláštera Naší Paní Vyšebrodské.

Svatá zpověď je vždy před bohoslužbou nebo dle předchozí dohody i v jinou dobu.

Účast na chórových modlitbách mnichů je vítána.

V omezeném množství je letos po tyto dny možnost skromného ubytování s vlastní stravou v klášterním domě pro hosty. Cena je dobrovolná. Zájemci ať se včas hlásí na náš email nebo na mobil převora – 602 156 127

 

Mše svaté na popeleční středu

Na popeleční středu 18. února 2015 budou tradiční mše svaté slouženy:

 • v zimní kapli vyšebrodského kláštera od 16.00,
 • v kostele Panny Marie Růžencové v Plzni od 16.15,
 • v kostele Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriela) v Praze 5 od 17.00,
 • v kostele sv. Štefana kráľa v Galantě od 6.00,
 • v  bazilice Narodenia Panny Márie v Mariance od 15.30,
 • v premonstrátském kostele Najsvätejšej Trojice v Košicích od 19.45.