Výroční slavnost zázračného uzdravení v Kovářské (okres Chomutov)

Dne 7. června 1871 byla zázračně uzdravena ze slepoty paní Josefa Päckert z Kovářské.

Na místě zázračného uzdravení stával již dříve starý, dřevěný kříž, ke kterému se lidé často chodili modlit a prosili o pomoc v obtížných situacích. Paní Päckert zde byla uzdravena poté, co na toto místo častěji přicházela k modlitbám.

V roce 1872 zde byl vztyčen nový, železný kříž a místo upraveno.

V roce 1893 byl založen spolek na výstavbu kostelíka sv. Marka nedaleko místa zázračné události.

V roce 1911 byl položen základní kámen nového kostela a 12. 10. 1913 byl kostel sv. Marka vysvěcen. Na oltářním obraze tohoto kostela je vyobrazen Pán Ježíš uzdravující slepce, tak jak to popisuje svatý Marek v osmé kapitole svého Evangelia.

Kostel (kaple) sv. Marka.

Výroční slavnost se koná po mnoha desetiletích na základě delšího pátrání po informacích a podrobnostech ohledně události, neb lidé již na tento zázrak téměř zcela zapomněli. Přesto stále někteří lidé chodí ke „kříži zázraku “ a mše svaté v kostele svatého Marka farníci rádi navštěvují pro krásnou atmosféru tohoto místa. Mše svatá se zde slouží každý čtvrtek. Původně bývala ve čtvrtek Mše svatá ve farním kostele v Kovářské a ke sv. Marku byla přesunuta pro oblibu tohoto místa ještě před tím, než byly známy podrobnosti ohledně zázračné události.

Slavnostní tradiční Mše sv. se bude konat v neděli 9. června v 11 hodin, po ní bude následovat procesí k místu zázraku, zde děkovná pobožnost, poté procesí zpět do kostela, kde bude slavnost zakončena eucharistickým požehnáním.

[mappress]