Tradiční mše svatá na Nový rok v Praze (jediná)

Tradiční mše svatá se 1. ledna od 8:15 uskuteční v kostele sv. Jiljí. V dominikánském ritu bude sloužit P. Cyprián Suchánek OP.

Podle našich zpráv se tak jedná o jedinou tradiční mši sv. v Praze. Připomínáme taktéž, že  1. leden je zasvěceným svátkem.

Děkujeme tímto zároveň otci Cypriánovi za jeho obětavost.

Jelikož mše sv. se takto uspořádala na poslední chvíli, prosíme také vážené čtenáře, zda by zprávu o ní co nejdříve poskytli dalším lidem, kteří by mohli mít zájem se účastnit, zvláště těm, kteří nemají přístup k internetu.