Slavnost Božího Těla s procesím ve Vyšším Brodě

Ve čtvrtek 7. června na slavnost Božího Těla se v kapli sv. Anny u cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě od 10:00 uskuteční tradiční mše sv. s cisterciáckým chorálním ordináriem a po ní bude následovat eucharistický průvod k oltářům na klášterním nádvoří.

Latinsko-české liturgické texty slavnosti naleznete zde.