Slavná mše svatá v Praze na Nanebevzetí Panny Marie

V kostele sv. Kateřiny na Novém Městě se v pondělí 15. srpna na slavnost Nanebevzetí blahoslavené Panny Marie uskuteční od 17:00 slavná mše svatá v tradičním římském ritu.

Sloužit bude P. Jan Gerndt, kanovník svatovítské kapituly. Ve mši svaté bude zpívané chorální proprium i ordinarium.

Latinsko-české texty mše sv. naleznete zde. Ve většině vydáních Schallerova misálu jsou texty jiné – z doby před vyhlášením dogmatu o Nanebevzetí Panny Marie.