Roráty ve Velkých Popovicích a Zálesní Lhotě

V sobotu 21. prosince 2013 bude od 7 hodin v kostele Panny Marie Sněžné ve Velkých Popovicích sloužena tradiční mše sv. ke cti Panny Marie se zpěvem rorátů.

Modlitba svatého růžence začíná v 6.30.

Aktualizace:

V Zálesní Lhotě u Jilemnice budou roráty v také v sobotu 21. prosince, a sice od 6.30 hodin.

Všichni jsou srdečně zváni.