Přesun svátku Zvěstování Panny Marie a titulární slavnost v Praze

Jelikož 25. březen připadá v roce 2013 na den ve Svatém týdnu, přesouvá se svátek Zvěstování Panny Marie na pondělí 8. dubna.

V kostele Zvěstování Panny Marie (známý také pod nepřesným názvem sv. Gabriela) v Praze na Smíchově bude v tento den, tedy v pondělí 8. dubna, slavná asistovaná mše sv. od 17:00.

Latinsko-české liturgické texty svátku naleznete zde.

[mappress]