Pozvánka na časné sliby fr. Bernarda S. O. Cist.

Klášter Vyšší Brod

Srdečně Vás zvu ve čtvrtek 15. srpna 2013 na obřady mých časných slibů a tonzury ve svatém cisterciáckém řádu Naší Paní Vyšebrodské.

Obřady se konají v kapitulní síni našeho kláštera ve Vyšším Brodě (Alto Vadum) v půl deváté dopoledne.

V 10 hodin jste zváni na poutní mši svatou ze slavnosti Panny Marie Nanebevzaté, patronky cisterciáckého řádu.

Prosím, o potvrzení Vaší účasti. Děkuji.

Fr. Bernard Maria Šimek S.O.Cist