Pouť k Panně Marii ve Vyšším Brodě

V sobotu 9. června 2012 se na Vyšebrodsku v Jižních Čechách uskuteční tradičně katolická pouť k Panně Marii, Matce Milosti.

Poutníci se shromáždí ve Vyšším Brodě na náměstí u vyšebrodského farního kostela sv. Bartoloměje a v cca 10:15 vyrazí na Maria Rast am Stein, mariánské poutní místo nacházející se na severním svahu Martínkovského vrchu, který se tyčí jižně od Vyššího Brodu. Cesta tam vede podél zastavení křížové cesty, čehož bude využito k patřičným modlitbám.

Na Maria Rast am Stein bude odsloužena tridentská mše celebrovaná otcem Františkem L. Juchelkou OFMConv a po ní budou následovat loretánské litanie. Okamžik zahájení mše bude záviset na tom, kolik času budou poutníci potřebovat na cestu kombinovanou s modlitbami, předběžný odhad je cca 1 hodina 15 minut. Připočteme-li 15 minut na přípravu, měla by tedy bohoslužba začít v 11:45.

Cestou zpět do Vyššího Brodu mohou poutníci obdivovat krásy Vyšebrodska – oficiální trasa povede podél Menší Vltavice s vodopády sv. Wolfganga a následně i známého cisterciáckého kláštera, který je v současné době jediným místem v českobudějovické diecézi, kde je možno denně navštěvovat tradiční liturgii (předpokládaný příchod 13:45).

Ti, co nebudou příliš spěchat, se mohou ve vyšebrodském klášteře zastavit na přátelské popovídání, diskusi o dalších akcích, opékání špekáčků a prohlídku kláštera.

Na závěr několik praktických poznámek:
1) Na místě budou k dispozici poutnické zpěvníky.
2) Nikde na trase mezi Vyšším Brodem a poutním místem není zdroj pitné vody, poutníci si ji musí vzít s sebou, nebo se smířit s tím, že budou žíznit.
3) Cesta tam je s trochou šikovnosti sjízdná pro kočárek, zpět už by to bylo horší, kus by se musel nést.
4) Korouhve a lidové kroje vítány.
5) Základ ministrantů vzejde z místních, ministranti si musí donést vlastní odění a bylo by dobré dát o své touze ministrovat vědět předem.

6) Tento text je možno dále šířit a přetiskovat, neb být šířen a čten je smyslem jeho existence.