Mimořádná příležitost účasti na tradiční mši sv.

Začátkem května navštíví Čechy skupina francouzských poutníků vedených P. Cyrillem Debrisem, postulátorem procesu blahořečení Boží služebnice Zity, poslední české královny.

Při této příležitosti bude denně sloužit mši sv. v tradičním římském ritu:

1. 5. v 16.00 u Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko) na Malé Straně

2. 5. v 17.45 na Svaté Hoře u Příbrami

3. 5. v 16.00 v kostele Obrácení sv. Pavla v Brandýse nad Labem

4. 5. v 11.00 v kostele sv. Jiljí v Praze, kaple sv. Zdislavy

Čeští věřící budou srdečně vítáni. Promluva bude tlumočená, případně k dispozici vytištěná v českém překladu.

Lucie Cekotová

Sdružení pro blahořečení císařovny Zity

____________________________________________________

V sobotu 3. května bude také P. Radim Valík OSB sloužit tradiční mši svatou ve Svatém Janu pod Skalou. Začátek okolo 14 h.