Bohoslužby ve Vyšším Brodě 5. a 10.-11. července

Vyšebrodský klášter, který je jediným místem v českobudějovické diecézi, kde je denně sloužena Mše sv. v tradičním ritu, tímto oznamuje, že o nadcházejících velkých svátcích 5. (sv. Cyrila a Metoděje) a 11. července (sv. Benedikta z Nursie) bude změněn obvyklý rozvrh bohoslužeb, a to následujícím způsobem:

Čtvrtek 5. července – sv. Cyrila a Metoděje, věrozvěstů a patronů Evropy

Zpívaná mše sv. (Missa de Angelis) v kapli sv. Anny od 10:00

Úterý 10. července, předvečer svátku sv. Benedikta

18:00 – V Zimní kapli započnou zpívané latinské nešpory, následně proběhne Eucharistická adorace.

Středa 11. července – sv. Benedikta z Nursie, otce západního mnišství

V případě zájmu o účast na chórových modlitbách je třeba se předem ohlásit na čísle 602 156 127.

4:15 – Recitované latinské Vigilie

6:15 – Ranní chvály (Laudy)

7:00 – Prima a Martyrologium O.Cist

10:00 – Chorální Mše svatá v kapli sv. Anny (klasický římský ritus; gregoriánský chorál z Graduale Cisterciense)

12:00 – Tercie a Sexta

14:00 – Nona, následují litanie ke sv. Benediktovi

18:00 – Zpívané latinské nešpory, následně Eucharistická adorace

19:45 – Kompletář, na závěr Salve Regina a požehnání

Celé officium je z latinského formuláře ze sv. Benedikta.

Mše bude celebrovat P. Jan Justin Berka OCist.

Více informací ZDE.