Svatý týden a velikonoční triduum ve vyšebrodském klášteře

Klášter Vyšší Brod
Klášter Vyšší Brod

POSVÁTNÁ LITURGIE V TRADIČNÍM ŘÍMSKÉM RITU – POŘAD BOHOSLUŽEB 2015

Každý pátek svatopostní doby se koná v klášterním kostele pobožnost křížové cesty. Začátek je v 15.00 hodin.

Z důvodu četných dotazů ohledně pořadu bohoslužeb v tradičním ritu o Svatém týdnu a Velikonočním triduu v našem klášteře dáváme na vědomí tento přehled:

29. 3. Květná neděle – v 10.00 hod. procesí, svěcení ratolestí a chorální Mše svatá

2. 4. Zelený čtvrtek – Mše svatá z Ustanovení Nejsv. Eucharistie v 18.00 hodin,do 22.00 hod. možnost adorace v Getsemanské zahradě

3.4. Velký pátek – v 15.00 hod. Via Crucis – pobožnost Křížové cesty, v 18.00 Obřady z Umučení Páně – Zpívané Pašije a Lamentace, Uctívání Kříže (hudební doprovod Literátské bratrstvo), následuje adorace u Božího hrobu do 22.00 hod.

4.4. Bílá sobota – po celý den možnost adorace u Božího hrobu, ve 20.00 hod Vigilie Vzkříšení – Slavná Mše svatá s velikonočními zpěvy

5.4. Neděle Zmrtvýchstání Páně – Boží hod velikonoční – v 10.00 hod. Slavná Mše svatá – Velikonoční zpěvy

6.4. Velikonoční pondělí – v 10.00 hod. – Mše svatá s cisterciáckýn ordináriem

Všechny bohoslužby slavíme v klášterním kostele, dle Misálu sv. Jana XXIII z roku 1962. Srdečně vás zveme – Bratři cisterciáci z kláštera Naší Paní Vyšebrodské.

Svatá zpověď je vždy před bohoslužbou nebo dle předchozí dohody i v jinou dobu.

Účast na chórových modlitbách mnichů je vítána.

V omezeném množství je letos po tyto dny možnost skromného ubytování s vlastní stravou v klášterním domě pro hosty. Cena je dobrovolná. Zájemci ať se včas hlásí na náš email nebo na mobil převora – 602 156 127