»Umění a liturgie«

Liturgické mešní zpěvy po čteních

Hudba | 31. 12. 2012

Příspěvek od prof. Kindlera, v kterém objasňuje stavbu, historický vývoj a především význam zpěvů mezi čteními ve mši svaté.

Hudební formy mešních proprií 3 – responsoriální zpěv

Hudba | 5. 7. 2012

Zakončení trojdílného příspěvku k hudební stránce mešních proprií.

Hudební formy mešních proprií 2 – antifonální zpěv

Hudba | 13. 6. 2012

Druhý díl příspěvku prof. Kindlera k hudebním formám mešních proprií.

Hudební formy mešních proprií 1 – úvod

Hudba | 4. 6. 2012

První ze třídílného pojednání prof. Kindlera o mešních propriích a jejich hudebních provedeních. Druhý díl bude zaměřen na introit a communio.

Tradiční mše svatá – výtvor pro barokní dobu? (3)

Třetí, poslední část příspěvku od prof. Kindlera se zabývá vztahem umění a tradiční mše svaté. Zvláštní pozornost autor věnuje umění hudebnímu.

Tradiční mše svatá – výtvor pro barokní dobu? (1)

Historický vývoj, Hudba | 3. 8. 2011

Příspěvek se vyrovnává s dnes poměrně rozšířeným předsudkem o tradiční mši svaté, podle kterého byla vytvořena pro tzv. "barokní dobu", "barokní kostely" a "barokního věřícího" a dnešnímu člověku tak již nemá, co říci. Níže se dočtete, jak je to doopravdy, a zjistíte, že tradiční mše svatá, jak ji známe i dnes, existovala o stovky let dříve, než baroko vůbec přišlo na svět. Opakované "barokní klišé" je tak jednoduše mylné.

P. Marian Schaller o výsadním prvenství gregoriánského chorálu

Hudba, Úvahy | 20. 9. 2010

P. Marian Schaller OSB stručně vysvětluje důvody toho, proč je gregoriánský zpěv vlastním zpěvem římské liturgie, a patří mu tak v ní čelné místo, což znovu výslovně potvrdil i II. vatikánský koncil (SC 116).

Jak stavět křesťanské chrámy (P. Schaller)

Architektura | 30. 6. 2010

P. Marian Schaller OSB velmi poutavě popisuje mystický význam některých architektonických prvků křesťanských chrámů, zamýšlí se nad klady a nedostatky jednotlivých slohů a běduje nad moderní bídou a úpadkem pří stavění krásných budov určených k modlitbě.

Nádhera v liturgii

Umění a liturgie, Úvahy | 4. 4. 2010

Milujeme-li Boha, odevzdáváme se Mu celí, duší i tělem. Láska neměří a neváží, proto se také neptá, jak daleko jdou její povinnosti. Ty jsou naprosté a bez výhrady. Pro Boha není nic dostatečně velké, krásné, vzácné. Jemu patří všecka nádhera na nebi i na zemi. Bůh nám daroval krásu této země, abychom jí používali. Nemůže však být lepšího použití, než když se tato nádhera přinese opět na počest Boha, když se jí použije v bohoslužbě.