»Vyšší Brod«

Advent ve vyšebrodském klášteře

December 1, 2015

V době adventní každé ráno ve všední dny (mimo svátky) v 6.45 budeme sloužit tradiční mše sv. ke cti Panny Marie – Roráty v Zimní kapli. Vstup přes varhanní kůr. 8. prosince v 10 hodin bude v klášterním kostele sloužena tradiční Mše svatá ze svátku Neposkvrněného početí Panny Marie. V neděli 20. prosince v 10 hodin zazpívá Literátské bratrstvo Staročeské roráty […]

Postní doba a Velikonoce ve Vyšebrodském klášteře (2014)

March 2, 2014

Přehled bohoslužeb.

Vánoční bohoslužby ve vyšebrodském klášteře

December 23, 2013

24. 12. Štědrý den – půlnoční v 24:00 (asistovaná mše svatá) 25. 12. Narození Páně v 10:00 26. 12. sv. Štěpána v 10:00 1. 1. 2014 Obřezání Páně v 10:00 (asistovaná mše svatá) 6. 1. Zjevení Páně v 10:00 Tyto mše svaté budou slouženy v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie v tradičním římském ritu.

Pozvánka na časné sliby fr. Bernarda S. O. Cist.

August 5, 2013

Srdečně Vás zvu ve čtvrtek 15. srpna 2013 na obřady mých časných slibů a tonzury ve svatém cisterciáckém řádu Naší Paní Vyšebrodské. Obřady se konají v kapitulní síni našeho kláštera ve Vyšším Brodě (Alto Vadum) v půl deváté dopoledne. V 10 hodin jste zváni na poutní mši svatou ze slavnosti Panny Marie Nanebevzaté, patronky cisterciáckého […]

Vyšebrodská pouť k Panně Marii, Matce milosti

June 4, 2013

V sobotu 8. června 2013 se na Vyšebrodsku v Jižních Čechách již podruhé uskuteční tradičně katolická pouť k Panně Marii, Matce Milosti. Poutníky srdečně zvou R. D. Zdeněk Prokeš, administrátor farnosti Vyšší Brod a správce poutního místa, a spoluorganizátoři Ignác Pospíšil a Lukáš Krutský. Poutníci se shromáždí ve Vyšším Brodě na náměstí u vyšebrodského farního […]

„Udělal bych to znovu,“ říká opat trapistického kláštera, který se vrátil k tradici

February 22, 2013

Rozhovor doplněn fotografiemi z pontifikální mše sv. sloužené Domem Josefem Vollbergem 15. 12. 2012 ve Vyšším Brodě u příležitosti dokončení generální rekonstrukce klášterního kostela.

Slavná pontifikální mše svatá ve vyšebrodském klášteře

November 29, 2012

V sobotu 15. prosince 2012, u příležitosti dokončení generální rekonstrukce a znovuotevření klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vyšším Brodě, v něm bude sloužena slavná pontifikální mše svatá v klasickém římském ritu. Hlavním celebrantem bude Dom Josef Vollberg, opat mariawaldského opatství cisterciáků přísné observance, které se k tradičnímu ritu Mše svaté zcela navrátilo v roce 2008 […]

Srpnové svátky ve vyšebrodském klášteře

August 5, 2012

15. 8. Svátek (I. tř.) Nanebevzetí Panny Marie Poutní mše svatá (chorální s cisterciáckým ordinariem) v klasickém římském ritu v kapli sv. Anny od 10.00. Všechny cisterciácké kláštery jsou zasvěceny Panně Marii Nanebevzaté, patronce našeho řádu. V den jejího svátku, ve středu 15. srpna 2012 v 10.00 hod. budeme slavit chorální mši svatou v tradičním římském ritu. Zazpíváme chorál z […]

Bohoslužby ve Vyšším Brodě 5. a 10.-11. července

July 3, 2012

Vyšebrodský klášter, který je jediným místem v českobudějovické diecézi, kde je denně sloužena Mše sv. v tradičním ritu, tímto oznamuje, že o nadcházejících velkých svátcích 5. (sv. Cyrila a Metoděje) a 11. července (sv. Benedikta z Nursie) bude změněn obvyklý rozvrh bohoslužeb, a to následujícím způsobem: Čtvrtek 5. července – sv. Cyrila a Metoděje, věrozvěstů […]

Slavnost Božího Těla s procesím ve Vyšším Brodě

June 4, 2012

Ve čtvrtek 7. června na slavnost Božího Těla se v kapli sv. Anny u cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě od 10:00 uskuteční tradiční mše sv. s cisterciáckým chorálním ordináriem a po ní bude následovat eucharistický průvod k oltářům na klášterním nádvoří. Latinsko-české liturgické texty slavnosti naleznete zde.