Svaté třídenní v klasickém ritu v ČR

Opět přinášíme souhrnný seznam míst, kde budou v tradičním římském ritu slouženy obřady Svatého třídenní. Hlavní změnou oproti předchozím letům je především možnost účasti na tradičních obřadech v Praze.

Tuto stránku budeme průběžně aktualizovat. Všechna místa jsou zobrazena též na mapce na konci příspěvku.

Víte-li o dalších místech, kde budou tradiční obřady sv. třídenní, případně naleznete-li chybu v informacích níže, informujte nás prosím e-mailem či na naší facebookové stránce.

Latinsko-české texty všech obřadů dle misálu z r. 1962 naleznete na této naší stránce (jsou připraveny k tisku). Připomínáme, že Schallerův misál je pro obřady Svatého týdne nedostačující. Více o tomto problému zde.

Praha

Místo: Kostel Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriela), Holečkova 10.

Program bohoslužeb:

Zelený čtvrtek: Mše svatá od 17:00;
Velký pátek: Velkopáteční obřady od 17:00;
Bílá sobota: Velikonoční vigilie od 20:00;
Hod Boží velikonoční: Mše svatá od 17:00, svěcení pokrmů.

Plzeň

Místo: Kostel Panny Marie Růžencové, Jiráskovo nám. 30.

Program bohoslužeb:

Pondělí Svatého týdne: Mše sv. od 16:30, zpívaný kompletář v zimní kapli od 17:15;
Úterý Svatého týdne: Mše sv. od 6:00;
Středa Svatého týdne: Mše sv. od 16:15;
Zelený čtvrtek: Mše svatá od 15:30;
Velký pátek: Velkopáteční obřady od 12:30, od 15:00 křížová cesta;
Bílá sobota: Velikonoční vigilie od 16:00;
Hod Boží velikonoční: Slavná asistovaná mše svatá od 10:30.
Velikonoční pondělí: Mše sv. od 10:30.
Další informace: http://plzen.op.cz

Vejprty (okres Chomutov)

Místo: Farní kostel Všech svatých ve Vejprtech, Kostelní náměstí.

Program bohoslužeb:

středa Svatého týdne: Mše svatá od 17:00;
Zelený čtvrtek: Mše svatá od 18:00, adorace do 21:00;
Velký pátek: Adorace od 9:00 do 17:30, korunka k Božímu milosrdenství a litanie o umučení Páně od 15:00, velkopáteční obřady od 18:00;
Bílá sobota: adorace u Božího hrobu (12:00-18:30), Velikonoční vigilie od 19:00;
Hod Boží velikonoční: Slavná asistovaná Mše svatá od 16:00;
Velikonoční pondělí: Mše svatá od 10:00 v Kovářské.
Další informace: http://info.vejprtaci.cz/index/index.php?loc=fara.

Vyšší Brod

Místo: Cisterciácské opatství Vyšší Brod.

Program bohoslužeb:

Zelený čtvrtek: Mše svatá na památku Poslední večeře Páně od 18:00;
Velký pátek: křížová cesta od 15:00, velkopáteční obřady za hudebního doprovodu Literátského bratrstva od 18:00;
Bílá sobota: Velikonoční vigilie od 20:00;
Hod Boží velikonoční: Mše svatá od 10:00;
Další informace: http://www.klastervyssibrod.cz/clanky/Aktuality

Pardubice (zajišťuje Kněžské bratrstvo sv. Pia X.)

Místo: Spojil, Pod Habřím 56.

Program bohoslužeb:

Zelený čtvrtek18:00 – mše svatá a po ní rozjímaní v Getsemanské zahradě;
Velký pátek: 17:00 – bohoslužba Velkého pátku;
Bílá sobota18:00 – bohoslužba Bílé soboty;
Velikonoční pondělí: 10:00 – mše svatá a svěcení pokrmů;
Další informace: www.fsspx.cz

Brno (zajišťuje Kněžské bratrstvo sv. Pia X.)

Místo: Kaple Královny posvátného růžence, Faměrovo náměstí 26.

Program bohoslužeb:

Zelený čtvrtek: 18:00 – mše svatá a po ní rozjímaní v Getsemanské zahradě;
Velký pátek: 10:00 – jitřní hodinky, 17:00 – bohoslužba Velkého pátku zakončená rozjímáním na Božím hrobě do večera Bílé soboty;
Bílá sobota: 18:00 – bohoslužba Bílé soboty a slavné Vzkříšení;
Hod Boží velikonoční:10:00 – mše svatá a svěcení pokrmů;
Velikonoční pondělí: 10:00 – mše svatá s lidovým zpěvem;
Další informace: www.fsspx.cz.

Řeznovice (okres Brno-venkov)

Místo: Kostel sv. Petra a Pavla.

Program bohoslužeb:

Zelený čtvrtek: Mše sv. od 19:00;
Velký pátek: korunka k Božímu milosrdenství a křížová cesta od 15:00, obřady Velkého pátku od 16:00;
Bílá sobota: Velikonoční vigilie od 21:00;
Hod Boží velikonoční: Mše sv. od 9:00;
Velikonoční pondělí: Mše sv. od 8:00;

Frýdek-Místek

Místo: Farní kostel sv. Jana Křtitele

Program bohoslužeb:

Zelený čtvrtek: Mše sv. od 18:00;
Velký pátek: obřady Velkého pátku od 18:00;
Bílá sobota: Velikonoční vigilie od 18:00;

[mappress]

Tradiční římská liturgie o Svatém třídenní v ČR

Tradiční římská liturgie bude podle našich informací v ČR ve Svatém třídenní na těchto místech: Vejprty, Plzeň, Vyšší Brod, Pardubice, Brno, Řeznovice, Frýdek-Místek. Za zvláštní zmínku stojí slavná asistovaná mše svatá na Hod Boží velikonoční ve Vejprtech.

Vejprty (okres Chomutov)

Místo: Farní kostel Všech svatých ve Vejprtech.

Program bohoslužeb:

Květná neděle: Mše svatá se svěcením ratolestí od 10:00;
středa Svatého týdne: Mše svatá od 17:00;
Zelený čtvrtek: Mše svatá od 18:00, adorace do 21:30;
Velký pátek: korunka k Božímu milosrdenství a litanie o umučení Páně od 15:00, velkopáteční obřady od 18:00;
Bílá sobota: adorace u Božího hrobu (12:00-18:30), Velikonoční vigilie od 19:00;
Hod Boží velikonoční: Slavná asistovaná Mše svatá od 9:30;
Velikonoční pondělí: Mše svatá od 10:00 v Černém Potoce.
Další informace: http://info.vejprtaci.cz/index/index.php?loc=fara.

Plzeň

Místo: Kostel Panny Marie Růžencové na Jiráskově náměstí.

Program bohoslužeb:

Květná neděle: 10:30;
pondělí Svatého týdne: 16:30;
úterý Svatého týdne: 6:00;
středa Svatého týdne: 16:15;
Zelený čtvrtek: 15:30;
Velký pátek: 12:30;
Bílá sobota: 16:00;
Hod Boží velikonoční: 15:00;
Velikonoční pondělí: 10:30;
Další informace: http://plzen.op.cz/

Vyšší Brod

I o Svatém týdnu (včetně tridua) 2012 bude v cisterciáckém vyšebrodském klášteře sloužena tradiční liturgie podle misálu bl. Jana XXIII. z roku 1962. Všechny bohoslužby se z důvodu generální opravy opatského chrámu konají v konventní zimní kapli v 1. patře vedle varhanního kůru. (viz níže) Je také možno zúčastnit se chórových modliteb mnichů dle cisterciáckém žaltáře, jejichž rozvrh je k nalezení na stránkách kláštera.

Program bohoslužeb:

Květná neděle: Mše svatá se svěcením ratolestí (od 10:00)
pondělí, úterý a středa Svatého týdne: konventní Mše svatá z cisterciáckým ordináriem (od 6:45)
Zelený čtvrtek: Mše svatá s umývánim nohou a adorace v Getsemanské zahradě (18:00-22:00);
Velký pátek: korunka k Božímu milosrdenství a litanie ke sv.Kříži (od 15:00), velkopáteční obřady, adorace u Božího hrobu (18:00-22:00);
Bílá sobota: adorace u Božího hrobu (8:00-19:30), Velikonoční vigilie – Mše svatá (od 20:00)
Hod Boží velikonoční: Mše svatá ze slavnosti Zmrtvýchstání našeho Pána Ježíše Krista (od 10:00)
Velikonoční pondělí: Mše svatá s cisterciáckým chorálním ordináriem (od 10:00)
Další informace: http://www.klastervyssibrod.cz/clanky/Aktuality

ZMĚNA: Dovolujeme si oznámit, že z důvodu snadnějšího přístupu se všechny výše uvedené obřady (kromě chórových modliteb a konventních Mší sv. během týdne) konají v nově opravené kapli svaté Anny na klášterním hřbitově. Ne tedy v Zimní kapli. Doba Bohoslužeb zůstává nezměněna.

Diecéze ostavsko-opavská

Místo: Viz níže.

Program bohoslužeb:

Květná neděle: 10:30  (farní kostel sv. Josefa a Panny Marie Karmelské ve Slezské Ostravě);
úterý Svatého týdne: 17:00 (farní kostel sv. Michaela v Rýmařově);
středa Svatého týdne: 18:00 (farní kostel sv. Josefa a Panny Marie Karmelské ve Slezské Ostravě);
Zelený čtvrtek: 18:00 (farní kostel sv. Jana Křtitele ve Frýdku);
Velký pátek: 18:00 (farní kostel sv. Jana Křtitele ve Frýdku);
Bílá sobota: 19:30 (farní kostel sv. Jana Křtitele ve Frýdku);
Hod Boží velikonoční: 10:00 (farní kostel sv. Jana Křtitele ve Frýdku);

Řeznovice (okres Brno-venkov)

Místo: Farní kostel sv. Petra a Pavla v Řeznovicích.

Program bohoslužeb:

Zelený čtvrtek: 19:00 – mše svatá a po ní adorace do 24:00;
Velký pátek: 15:00 – bohoslužba Velkého pátku;
Bílá sobota: 21:00 – bohoslužba Bílé soboty;
Hod Boží velikonoční: 9:00 – mše svatá;
Velikonoční pondělí: 9:00 – mše svatá, svěcení pokrmů;

Pardubice (zajišťuje Kněžské bratrstvo sv. Pia X.)

Místo: Spojil, Pod Habřím 56.

Program bohoslužeb:

Zelený čtvrtek18:00 – mše svatá a po ní rozjímaní v Getsemanské zahradě;
Velký pátek: 17:00 – bohoslužba Velkého pátku;
Bílá sobota18:00 – bohoslužba Bílé soboty;
Velikonoční pondělí: 10:00 – mše svatá a svěcení pokrmů;
Další informace: www.fsspx.cz

Brno (zajišťuje Kněžské bratrstvo sv. Pia X.)

Místo: Kaple Královny posvátného růžence, Faměrovo náměstí 26.

Program bohoslužeb:

Květná neděle: 10:00 – svěcení ratolestí a mše svatá (chorální);
Zelený čtvrtek: 18:00 – mše svatá a po ní rozjímaní v Getsemanské zahradě;
Velký pátek: 10:00 – jitřní hodinky, 17:00 – bohoslužba Velkého pátku zakončená rozjímáním na Božím hrobě do večera Bílé soboty;
Bílá sobota: 18:00 – bohoslužba Bílé soboty a slavné Vzkříšení;
Hod Boží velikonoční:10:00 – mše svatá a svěcení pokrmů;
Velikonoční pondělí: 9:00 – mše svatá s lidovým zpěvem;
Další informace: www.fsspx.cz.

Víte-li o dalších místech, kde budou tradiční obřady sv. třídenní, případně naleznete-li chybu v informacích výše, informujte nás prosím e-mailem či na naší facebookové stránce.

Latinsko-české texty všech obřadů dle misálu z r. 1962 naleznete na této naší stránce (jsou připraveny k tisku). Připomínáme, že Schallerův misál je pro obřady Svatého týdne nedostačující. Více o tomto problému zde.

Svaté triduum podle misálu z r. 1962

Přinášíme poněkud různorodou směsici informací, aktualit, dobrých, ale i špatných zpráv a jeden apel na pražské věřící.

Pán Ježíš myje nohy učedníkům (1475)

Na naši stránku s latinsko-českými přepisy liturgických textů (http://www.krasaliturgie.cz/texty-ke-msi-svate/nedele.html) byl čerstvě přidán formulář všech obřadů Bílé soboty podle misálu z r. 1962. Formuláře Zeleného čtvrtka a Velkého pátku byly na stránky umístěny dříve a jsou tak již k dispozici veškeré obřady svatého tridua. V brzké době se pokusíme zpracovat i texty k svěcení ratolestí a průvodu na Květnou neděli. (aktualizace: texty jsou již zpracovány)

Jedinečná událost
Latinsko-česká verze těchto obřadů pro lid nebyla dosud pro věřící příliš dostupná. Nejrozšířenější misál pro lid (Schallerův) totiž obsahuje ještě obřady tak, jak vypadaly před reformami Svatého týdne, které proběhly především za pontifikátu Pia XII. v 50. letech 20. století a byly dokončeny za Jana XXIII., nepočítáme-li následnou periodu 2. poloviny 60. let vedoucí k vzniku celého Nového mešního řádu. Méně známý a rozšířený misál Švédův z počátku 60. let již sice nové obřady obsahuje, ale disponuje pouze českým textem – nejedná se o paralelní latinsko-české vydání.

Schallerův misál k sledování obřadů nedostatečný
Kdo by se domníval, že změny za Pia XII. a Jana XXIII. nebyly tak výrazné a misál Schallerův mu tak k sledování obřadů postačuje, byl by patrně velmi zklamán, protože by se v textu ztratil s téměř absolutní jistotou – některé modlitby by ve svém misálku ani nenašel, jiné modlitby a čtení by sice zase našel, ale byly by mu málo platné, neboť byly z obřadů vyřazeny.

Výše zmíněné platí především pro Bílou sobotu, svěcení ratolestí na Květnou neděli a mši sv. na Zelený čtvrtek s umýváním nohou, v menší míře pak na Velký pátek či Zelený čtvrtek bez umývání nohou. Taktéž pašije čtené o Květné neděli byly zkráceny a v závěru upraveny.

Dle Říma mají věřící právo na konání obřadů tridua podle misálu z r. 1962
Na mnoha místech se lze bohužel ještě setkat s neznalostí posledních vyjádření papežské komise Ecclesia Dei ohledně slavení velikonočního tridua podle misálu z r. 1962. Abychom tuto neznalost pokud možno odstranili, připomínáme zde to, co by mělo být minimálně každému výše postavenému církevnímu hodnostáři již téměř rok dobře známo.

V instrukci Universae Ecclesiae (v latinském originále zde, česky zde) vydané 30. dubna 2011 se píše doslova (článek 33):
Skupina věřících, která lne k dřívější liturgické tradici, se těší právu, pokud je k dispozici vhodný kněz, slavit svaté triduum ve forma extraordinaria. V případě, že není k dispozici kostel nebo oratoř výlučně pro tyto obřady, farář nebo ordinář spolu s vhodným knězem ať hledají vhodnější způsob pro dobro duší, nevylučujíce možnost opakování obřadů svatého tridua v jednom kostele.

Věřící se tak podle tohoto oficiálního kuriálního dokumentu z minulého roku dokonce těší právu slavit svaté triduum podle misálu z r. 1962. Mohou tedy v této záležitosti po právu apelovat na svého faráře či místního ordináře. Přípouští se výslovně i opakování obřadů v tomtéž kostele, o kterém může rozhodnout i samotný farář.

Svaté triduum v tradičním ritu tento rok u nás
Víte-li o místu u nás v republice, kde se obřady sv. tridua v tradičním římském ritu budou konat, informujte nás prosím e-mailem, zveřejníme poté s vaší pomocí před Svatým týdnem seznam všech takových míst.

Apel na pražské věřící
Podle našich zpráv se zatím zdá, že se tradiční obřady sv. tridua nebudou konat v pražské arcidiecézi, kde je počet věřících, kteří lnou ke klasickému římskému ritu, velmi vysoký. Apelujeme tedy na pražské věřící, aby užili práva, které jim dokument Universae Ecclesiae přiznává, a požádali o konání těchto obřadů faráře či místního ordináře – tzn. pražského arcibiskupa.

Pozn.: Návod na tisk naleznete na stránce s mešním řádem – tiskne se stejně. Dobrovolný finanční příspěvek za materiály můžete zasílat na účet č. 256077140/0300. Naleznete-li v textech nějaké překlepy, informujte nás prosím e-mailem, abychom je mohli co nejdříve opravit. Děkujeme.

Rozjímání nad obřady Velkého pátku

Velký pátek se liturgicky zcela vymyká všem ostatním dnům církevního roku. ThDr. František Cinek opět mistrně vystihl to důležité, co nám Církev svatá ve svých obřadech staví před oči.

Začátek, který nemá v katolické liturgii obdoby

Denní bohoslužba se starobylými obřady nemá sobě rovné v celém církevním roce. Vše nám hlásá, že Velký pátek je dnem největšího církevního smutku. Výrazněji snad nemohla církev vyjádřiti svoji bolest než tím, že nikde na celém světě dnes neobětuje oběti mše svaté. Církvi, pohřížené v rozjímání bolestné oběti vykupitelské, nezdá se vhodným, aby nekrvavým způsobem obnovovala oběť v posvátné výročí dne, kdy Kristus krvavě se za nás obětoval…

Nikdy nezačíná bohoslužba tak bolestně jako dnes. V zesmutnělých prostorách chrámu pohříženo vše v bolestné ticho. Hlas zvonů nesvolává k dnešní bohoslužbě. Varhany mlčí. Žádné světlo nehoří na oltáři obnaženém, zbaveném ozdob. Jen kříž zahalený černou rouškou tyčí se na posvátném obětišti… V tichu, bez světel, bez incensa ubírá se kněz neb biskup s přisluhujícími v bohoslužebném rouchu barvy černé k obnaženému oltáři… Došedše k oltáři, vrhají se všichni mlčky na tváře. Takový introit nemá žádná bohoslužba v církevním roce. Jako by Církev neměla slov, jimiž by zahájila bolestnou oslavu velikého tajemství vykupitelské smrti Kristovy. Je to otřásající adorace kříže kalvarského, k němuž dnes všechna pozornost obrácena. Toto pokorné, kající, němé holdování vtělenému Bohu za vrcholný čin jeho lásky je vskutku úchvatným úvodem k obřadům, jež následují. Symbolicky připomíná bezútěšný stav lidstva před vykoupením.

Velkopáteční obřady patří k nejvelkolepějším útvarům liturgie. S myšlenkového hlediska je liturgie velkopáteční čtyřdílný stupňovitě prohlubovaný obraz nejdůležitějších událostí v dějinách člověčenstva. Nejprve rozjímáme vykupitelskou smrt vtěleného Boha v podání starozákonních proroctví, pak ve světle historických zpráv evangelií, nato v dramatickém náznakovém zpřítomnění a posléz v milostiplném duchovně-reálném předvedení (třebas bez nejsvětějšího úkonu proměnění).

I. oddíl. Smrt vykupitelská pod závojem obrazné mluvy starozákonních proroctví. Slovo mají 4 velicí horlitelé starozákonní, skrze něž mluvil Bůh: Ozeáš, Habakuk, Mojžíš a David. Velebné zjevy těchto velikánů zvedají se na počátku liturgie velkopáteční před zrakem duše naší. Úsečně, ale velebně líčí utrpení Vykupitelovo i jeho význam. Proroctví prvního a třetího podáno v liturgii ve formě čtení, druhého a čtvrtého ve formě žalostných zpěvů (tractus). Velkopáteční zvěst starozákonní v jednotu spíná pokorná modlitba.

II. oddíl. Smrt Kristova v historickém světle evangelií. Slovo Vidoucích starozákonních přejímá slavný Vidoucí novozákonní, největší evangelista, miláček Srdce Kristova, očitý svědek smrti Páně. V pašijích z evangelia sv. Jana rozvinuje se před námi s plastickou výrazností a životností obraz utrpení a smrti Kristovy. Po pašijích následují úpěnlivé modlitby, které úchvatně docelují druhý obřadní oddíl. Kristus umřel na kříži za celý svět a rozpjatýma rukama, přibitýma na kříž, modlil se za všechny i za své nepřátele. Není divu, že po velkopátečních pašijích následuje dlouhá řada horoucích modliteb, v nichž úpí církev bolestně za milosrdenství pro všechny vykoupené duše i za kacíře, rozkolníky, Židy a pohany. Krev Kristova nevolá o pomstu, nýbrž o slitování, proto Církev právě dnes, v duchu zalétajíc ke kříži kalvarskému, se úpěnlivě modlí, aby krev Kristova nepřišla v žádné duši nazmar. Církev nenávidí a odsuzuje blud, roztržky a hřích, neboť jest královstvím Boží pravdy a milosti; ale nechová v srdci svém nenávisti k osobám bloudících a hřešících. Tklivým projevem mateřské lásky ke všem vykoupeným duším jsou právě velkopáteční horoucí „přímluvy“.

III. oddíl. Dramatické náznakové zpřítomnění. K starozákonním proroctvím i historickému líčení evangelií v dramatickém stupňování druží se mluva náznaková. Celebrant odkládá mešní roucho, posvátný odznak své důstojnosti, jako by chtěl naznačiti, že před věčným Veleknězem-Vykupitelem mizí jeho biskupská neb kněžská důstojnost, bere s oltáře zahalený kříž a známým obřadem třikrát po částech odhaluje kříž, obrácen k lidu, volaje: „Ejhle, dřevo kříže, na němž pněla spása světa“, načež chór odpovídá: „Pojďte, klanějme se.“ Všichni přítomní v chrámě padají třikrát na kolena. Poté celebrant sestupuje po stupních oltáře a pokládá odhalený kříž na nízký katafalk, zuje obuv a po trojím pokorném pokleknutí kleče líbá rány Spasitelovy. Po něm přiklekají ke kříži ostatní duchovní hodnostáři, odloživše napřed odznaky své důstojnosti, a posléz ostatní duchovenstvo. Uctívání kříže vztahuje se popředně na Krista, ale pro úzký vztah jeho výkupné smrti k obětišti kříže uctíváme vztažným kultem i kříž jako nejposvátnější hmotný nástroj spasení. Mezitím zpívá sbor dojemné žaloby neb úkony Páně, v nichž Spasitel slovy do duše rozechvívajícími stěžuje si do nevděčnosti člověčenstva.

IV. oddíl. Duchovně-reální předvedení. Závěrem obřadů velikonočních je t. zv. mše předsvěcených chlebů. Je to prastarý obřad, převzatý z východní liturgie. Je podoben mši svaté, ale přece v něm vynecháno proměnění a vše, co se k němu přímo odnáší. Mše svatá se dnes neslouží. Přesto však Církev nám dramaticky reálně předvádí vykupitelskou smrt Kristovu v nejvznešenějším a nejsvětějším jejím ovoci: ve sv. přijímání. Mše předsvěcených chlebů je vlastně nejslavnějším obřadem sv. přijímání. Po Otčenáši a modlitbě s ním související (embolismu), pozdvihuje celebrant svatou Hostii, aby se jí věřící klaněli. Toto velkopáteční pozdvihování bez proměňování uzavírá vrcholně obřady Velkého pátku. Hold Kristu Svátostnému je vrcholnou adorací Krista Vykupitele. Pak celebrant sv. Hostii přijímá.


Převzato z díla ThDr. Františka Cinka: Mše svatá v bohoslužebném řádu církevního roku.Vydáno s církevním schválením v Lidovém knihkupectví v Olomouci L. P. 1931. Nadpis a mezititulky redakce KL.

Rozjímání nad obřady Zeleného čtvrtku

Obřady sv. třídenní patří k tomu nejtklivějšímu a zároveň nejhlubšímu, co matka Církev svým dítkám v liturgii nabízí. František Cinek, jehož zamyšlení a výklad zde přinášíme, dokáže jedinečným způsobem vtáhnout přímo do tajemného dění, které se v obřadech katolické liturgie odehrává.

Smíšení radosti a smutku

Poslední večeře zaujímá přední místo v liturgických oslavách Zeleného čtvrtku. K ní obrácena hlavní pozornost modlící se Církve. Posvátný děj poslední večeře, reprodukovaný v dnešní liturgii, rámují vzpomínky na tklivou lásku Spasitelovu, projevenou umýváním nohou apoštolů, na památnou řeč na rozloučenou a velekněžskou modlitbu. Poslední večeře jest však vstupním dějem vykupitelských pašijí. Je úvodem k počátku utrpení Páně, introitem k bolestné noční vigilii před smrtí Páně. Proto v radostný ráz oslavy lásky Kristovy mísí se bolest. Vzpomínku na poslední večeři nelze odděliti od vzpomínky na zradu Jidášovu, na mučednictví Srdce Páně v zahradě Getsemanské a na strašné potupy a útrapy, jimiž zahrnut byl Spasitel oné noci, kdy octl se v rukou nepřátel.

Ústřední, vůdčí myšlenka liturgie je vyjádřena už oficiálním názvem v mluvě liturgické „U večeře Páně“ (In Coena Domini).

Zelený čtvrtek býval dříve památným dnem smíření, dnem pláče vzrušeně lítostného a přece radostného, jímž ozývaly se prostory chrámů, ježto v tento den za starobylé prakse přijímáni bývali veřejní kajícníci nazpět do Církve. Veřejní kajícníci podobali se suchým větvím, které se pokáním opět zazelenaly na stromě Církve.

Jednota dítek Božích

Dnes více než jindy podobají se naše chrámy večeřadlu jerusalemskému, v němž ustanovena a po prvé přijímána nejsvětější Svátost. Mše sv. pro věřící smí býti dnes sloužena jen ve veřejných chrámech, a to jen jedním knězem, vlastním správcem kostela (ve stoličních chrámech diecésním biskupem). Všichni ostatní kněží přijímají nejsvětější Tělo Páně z rukou celebrantových jako apoštolé ve večeřadle. I věřící mají dnes co nejhojněji přistoupiti k sv. přijímání. Ve starých dobách přijímali všichni věřící s duchovenstvem. Toto slavné generální svaté přijímání celých farností s kněžími při jedné mši sv. dodávalo dnešní liturgii rázu rodinné slavnosti a velmi výrazně vyjadřovalo vztah k prvnímu společnému přijímání, jehož dnes vzpomínáme…

Církev chce míti dnešní sv. přijímání velikonoční rodinnou slavností. Proto dovoleno pro věřící sloužiti v chrámě jen jednu mši svatou, a to vlastním duchovním správcem (hlavou) farnosti neb diecése. Toť idea posvátné liturgie: Jediný společný otec – a kolem něho celá duchovni rodina.  Eucharistické tajemství lásky jest tajemstvím jednoty (podle slavného výroku sv. Augustina). Mysterium unitatis! Jeden oltář, jeden chléb života – a všichni jedna mysl a jedno srdce, jedna rodina v Kristu. „Jeden chléb a jedno tělo jsme mnozí, kteří jednoho chleba a jednoho kalicha se účastníme“ (1. Kor. 10, 17).

Mše svatá Zeleného čtvrtku

Dnešní mše svatá jest památkou poslední večeře ve zvláštním a mimořádně výrazném smyslu. Mysterium slavené na obětišti oltářním, obnovuje tajemný, posvátný děj poslední večeře. Kdož této mši svaté vroucně obcují, uvědomují si více než jindy, že nejsou pouhými zbožnými diváky, nýbrž aktivními účastníky obnovovaného posvátného děje. Celebrant právě při dnešní liturgii vyniká jako zástupce Ježíše Krista. Ostatní účastníci měli by se živě vmysliti v stiuaci apoštolů, shromážděných kol božského Mistra ve večeřadle.

Radost nad ustanovením nejsvětější Svátosti, oběti mše svaté a kněžství projevuje se v dnešní liturgii náznakově i myšlenkově. Oltář slavnostně ozdoben, kříž zahalen rouškou barvy bílé. Též celebrant i přisluhující oděni jsou slavnostním bohoslužebným rouchem barvy bílé.

Introit

Mešní introit velebí vzrušeně s posvátnou chloubou radostnými slovy sv. Pavla význam kříže a jeho drahocenného ovoce. Svatý úkon mešní, který počínáme, jest totožný s obětí kříže. Jest jeho obnovou. Skrze mši svatou zvedá uprostřed nás vykupitelský kříž, s něhož řine se všechno požehnání spásy. Nejvznešenějším ovocem kříže jest svátost svátostí, velebná Svátost oltářní, ve spojení s institucí kněžství.

My pak se honositi musíme v kříži Pána našeho Ježíše Krista, v němž je spása, život a vzkříšení naše, skrze nějž jsme spaseni a vykoupeni. Bůh nám budiž milostiv a žehnej nám; nechej zářiti obličej svůj nad námi a smiluj se nad námi. (Gal. 6, 14.)

Bůh nám budiž milostiv a žehnej nám; nechej zářiti obličej svůj nad námi a smiluj se nad námi. (Ž. 66, 2.)

My pak se honositi musíme…

Introit je vstupní antifonou Velikonoc. Vyjadřuje zhuštěně veškeré požehnání vykoupení, projevené hlavně v třech darech Srdce Kristova při poslední večeři. Liturgie, jako by na chvíli zapomínala bolestné stránky vykoupení, zvěstuje nám radost velikonoční.

Gloria a kolekta

Bohoslužebný projev radosti rozjásává se v prvním Gloria na prazích velikonočních. Radostý ráz této liturgické velepísně vykoupení zvyšuje dnes zvláštní symbolický doprovod. Při Gloria rozhlaholují se všechny zvony za jásavě slavných akordů varhan. Po tomto tklivém projevu radosti umlkají však varhany i kovová ústa zvonů až do Bílé soboty. Ráz liturgie se mění. Jako by clona tichého smutku měkce se snesla na posvátné obětiště chrámové. Vzpomínky na okolnosti, jež provázely poslední večeři, docházejí v liturgii bolestného výrazu. Ačkoli velikonoční akord introitu doznívá ještě v některých částech mše svaté, přece převládá tichá bolest, jíž nemůžeme se dnes zbaviti při vzpomínce na poslední večeři. Proto také k dokonale radostnému oslavení ustanovení nejsvětější Svátosti zaveden druhý svátek – Božího těla.

Dramatická proměna na posvátné liturgické scéně působí mohutným dojmem. První Gloria po kající době postní rozezvučuje se s překypující vroucností prostorami chrámu. Zvony a varhany vpadají v slávozpěv vykoupení: „Chválíme tě. Dobrořečíme tobě. Díky vzdáváme tobě… Bože Otče všemohoucí! Pane, Synu jednorozený, Ježíši Kriste! Pane Bože, Beránku Boží, Synu Otce! jenž snímáš hříchy světa…“ A v tekst starobylého chvalozpěvu mísí se radostná zvěst Zeleného čtvrtku, kterou dnes zvony hlásají světu: „Chléb s nebe dal jsi jim, všecko potěšení v sobě obsahující.“ Ale najednou záchvat radosti utichá. Odmlčely se varhany, oněměly zvony, dozněl triumfální hymnus vykoupení. Jako by do vroucího jásotu padlo bolestné, hořké slovo: Zrada. A jásot zmlká… Ticho zavládá v prostorách chrámu. „Té noci, kdy byl zrazen…“ (1. Kor. 11, 23) stalo se, co dnes oslavujeme. V tu noc, když již ďábel vnukl v srdce Jidáše, aby ho zradil (Jan 13, 2), chmurný stín hrozného činu proradného, nešťastného apoštola padá na všechno. Cítíme hořký kontrast mezi hříchem apoštola-apostaty a nejtklivějším projevem lásky Spasitelovy při poslední večeři o vigilii prvního Velikého pátku. Památka zrady provází památku poslední večeře a introit vykupitelských pašijí. Truchlá památka činu, jenž asi nejbolestněji zranil Srdce Spasitelovo na prahu Velikého pátku. A čin ten připomíná i naši hříšnost, připomíná naši bědnost a vůbec hrůzné tajemství nepravosti (mysterium iniquitatis), mařící ovoce vykoupení. Proto tak pokorně a úpěnlivě zladěna kolekta. Zmiňuje se o Jidáši a vzývá slitování Boží. Ježto však za dřívější prakse obrácena byla v dnešní den přední pozornost k veřejným kajícníkům, kteří byli po zkroušeném odpykání vin slavně smiřování s Bohem, spojuje liturgie bolnou vzpomínku na Jidáše s potěšnou vzopmínkou na biblického představitele kajících hříšníků, jemuž trpící a umírající Spasitel zvlášť milosrdnou lásku projevil. Vedle zoufalého nekajícníka vzpomíná kolekta kajícího lotra. Dvě typické osobnosti z historie umučení Páně a dva představitelé hříšníků objevují se vedle sebe. První je nám výstrahou svou vinou a svým trestem, druhý je potěšujícím příkladem svým kajícím vyznáním a bohatou odměnou.

Kolekta: Bože, od něhož obdržel i Jidáš trest za svou vinu i lotr odměnu za své vyznání, uděl nám dosažení své slitovnosti, aby, jako v umučení svém Ježíš Kristus, Pán náš, oběma po zásluze udělil rozdílné odplaty, tak nám po odstranění starého bludu uštědřil milost svého vzkříšení.

Sv. Pavel líčí ustanovení a napomíná

Oficiálním liturgickým zvěstovatelem ustanovení nejsvětější Svátosti, oběti mše svaté i kněžství jest v epištole sv. Pavel. Apoštol kárá především nepřístojnosti, jež se vyskytly v korintské obci při slavení večeře Páně. Dále učí, kterak jest tajemství eucharistické důstojně slaviti, při čemž velebně a vroucně líčí ustanovení Eucharistie.

Čtení z prvního listu sv. Pavla Apoštola ke Korintským (11, 20–32). Bratři! Když se scházíte vespol, není to již pojídání večeře Páně, neboť každý bere napřed svoji večeři při jídle, a jeden lační, druhý pak jest opilý. Zdali nemáte domů k jídlu a pití? Či pohrdáte Církví Boží a zahanbujete ty, kteří nic nemají? Co mám říci vám? Mám vás chváliti? V této věci vás nechválím. Neboť já jsem přijal od Pána to, co jsem též podal vám, totiž že Pán Ježíš v té noci, ve které byl zrazen, vzal chléb a učiniv díky, rozlámal a řekl: Vezměte a jezte; toto jest tělo mé, které se za vás vydává; to čiňte na mou památku. Taktéž vzal i kalich po jídle a řekl: Tento kalich jest nová Úmluva potvrzená mou krví; to čiňte, kolikrátkoli jej píti budete, na mou památku. Kdykoli totiž jísti budete chléb tento a píti kalich, smrt Páně zvěstovati budete, dokud nepřijde. Proto kdokoli bude jísti chléb tento aneb píti kalich Páně nehodně, vinen bude tělem a krví Páně. Zkoušej však člověk sám sebe a tak z toho chleba jez a z kalicha pij; neboť kdo jí a pije nehodně, odsouzení sobě jí a pije, poněvadž nerozeznává těla Páně. Proto jest mezi vámi mnoho nemocných a slabých a mnozí zesnuli. Kdybychom sami sebe posuzovali, nebyli bychom zajisté souzeni. Jsouce však souzeni, od Pána jsme trestáni, abychom s tímto světem nebyli zavrženi.

Ježto Spasitel ustanovil nejsvětější Svátost a mši svatou, když byl dříve pojedl beránka při velikonoční večeři, spojováno v nejstarších dobách slavení Eucharistie s hostinou lásky (agape). Účelem těchto společných hodů, k nimž přinášel každý něco podle svého majetku, bylo udržovati a rozněcovati vzájemnou lásku. Později objevovaly se při této hostině lásky různé nepřístojnosti, jež zavdaly příčinu, že posléz obyčej tento odstraněn. Nesmíme zapomínat, že neblahý kvas mravně zkaženého pohanstva bylo Církvi zdolávati s velkou námahou v mladých křesťanských obcích. V korintské obci vyskytly se nepřístojnosti už za života sv. Pavla. Hody lásky konány tam asi před slavením Eucharistie (přede mší svatou a společným přijímáním). Zahnízdil se při nich nezpůsob, že věřící rozdělili se v kroužky a nečekavše na chudé, jedli a pili každý z toho, co sám si přinesl. Tak se stávalo, že chudí byli lačni, kdežto bohatí byli přesyceni.

Apoštol přísně odsuzuje neblahý zlořád a poukazuje, že taková hostina lásky není hodnou přípravou na mši svatou i svaté přijímání. Nato dávaje návod, jak si mají počínati, líčí ustanovení nejsvětější Svátosti, mše svaté a kněžství.

Úryvek vzácně se hodí za epištolní čtení v dnešní liturgii. Podává vroucí mluvou blahou zvěst o trojím testamentu Srdce Spasitelova. Skýtá svědectví, že Eucharistie je pravým Tělem a Krví Ježíše Krista, jakož i že je ustanovena za nekrvavou a ustavičnou oběť, kterou kněžstvo novozákonní, Vykupitelem zřízené, do skonání světa obnovuje. Zdůarazňuje pak, že tímto opakováním večeře Páně představována či nekrvavě obnovována je oběť Kristova, dokavad Vykupitel nepřijde k soudu. Nabádá k hodnému přijímání a vystříhá před nehodným požíváním božské krmě. Kdo nehodně přijímá, nerozeznávaje těla Páně, nečině rozdílu mezi pokrmem obyčejným a obětní krmí eucharistickou, prohřešuje se proti Tělu a Krvi Páně. Uvaluje na sebe odsouzení buď k věčným neb časným trestům.

Graduale a dojemné líčení evangelisty Jana

Toto eucharistické liturgické kázání spojuje s evangeliem zpěv stupňový. Obsahuje hlavní rozjímavou antifonu v liturgii velikého týdne a v sv. třídení zvlášť:

Graduale: Kristus se stal pro nás poslušným až k smrti, a to k smrti kříže. V. Proto také Bůh povýšil ho a dal mu jméno, které jest nade všecko jméno. (Fil. 2, 8-9)

V dnešní mešní liturgii připomínají slova svatého Pavla pokornou oddanost Beránka Božího v darech jeho vroucí lásky při poslední večeři.

Evangelium doplňuje zvěst sv. Pavla. Vypravuje, kterak Spasitel při poslední večeři umyl svým apoštolům nohy a významně spojil tento tklivý projev hlubokého ponížení a lásky s ustanovením nejsvětější Svátosti. Vzpomínku na dar neskonalé lásky Spasitelovy při poslední večeři nelze odděliti od vzpomínky na příklad i příkaz pokorné lásky, který navždy tlumočit bude lidstvu dojemný výjev umývání nohou. Tato událost jest vznešeným rámce, v nějž vložil Spasitel ustanovení nejsvětější Svátosti, oběti mše svaté a kněžství. V něm zjevuje se testament Srdce Spasitelova v dokonalé plnosti, hloubce a bohatství svého požehnaného obsahu. Vykupitel zůstavuje lidstvu své Tělo a svou lásku. Své Tělo jako duchovní krmi a obětní žertvu v rukou kněžstva spolu s příkladem a příkazem pokorné, obětavé lásky. Tedy sebe sama v zdroji vší milosti a v hlavním příkazu, obepínajícím zhuštěně veškerou nauku spásy. Sebe sama dává v plnosti milosti a pravdy (Jan 1, 14).

Pokračování sv. Evangelia podle Jana (13, 1-15). Před slavností velikonoční Ježíš věda, že přišla hodina jeho, aby z toho světa odešel k Otci, měv v lásce svoje, kteří byli ve světě, miloval je na výsost. A když bylo po večeři a ďábel byl již vnukl v srdce, aby jej zradil Jidáš, syn Šimona Iškariotského, Ježíš, jsa vědom si toho, že Otec dal mu v ruce všecko a že vyšel od Boha a jde k Bohu, vstal od večeře a odložil roucha svá a vzav šat lněný přepásal se. Potom nalil vody do mísy a počal umývati učedníkům nohy a utírati je plátnem, kterým byl přepásán. Přišel tedy k Šimonu Petrovi. I řekl mu Petr: Pane, ty mně myješ nohy? Ježíš odpověděl a řekl mu: Co já činím, ty nerozumíš nyní, ale porozumíš potom. Dí mu Petr: Nebudeš mně mýti nohou na věky. Ježíš mu odpověděl: Neumyji-li tebe, nebudeš míti podílu se mnou. Dí jemu Šimon Petr: Pane, netoliko nohy, nýbrž i ruce a hlavu. Dí mu Ježíš: Kdo se vykoupal, nepotřebuje než nohy si umýti; jinak jest celý čist. I vy jste čisti, ale ne všickni. Věděl totiž, kdo jest ten, jenž ho zradí. Proto řekl: Nejste čisti všickni. Když jim tedy nohy umyl a své roucho vzal a se opět posadil, řekl jim: Víte, co jsem vám učinil? Vy mě nazýváte Mistrem a Pánem, a dobře pravíte; jsemť zajisté. Jestliže tedy já, Pán a Mistr váš, umyl jsem vám nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývati. Příklad zajisté jsem vám dal, abyste i vy činili tak, jako jsem já učinil vám.

Evangelista Jan, miláček Srdce Páně, líčí se zřejmým pohnutím scénu umývání nohou.

Vědom si plně své božské důstojnosti i boholidské vykupitelské moci, v majestátu svrchované své moci, vtělený Bůh, „v jehož jménu klekati má každé koleno“ (Filip. 2, 10), sklání se k nohám svých apoštolů i zrádce Jidáše a prokazuje jim službu nejnižší. Z lícně evangelia cítit, jaký úžas pojal apoštoly. Se rtů Petrových derou se slova, jež pronikavě vyjadřují úděs nad pokorou a láskou Spasitelovou. Jaký to rozechvívající obraz! Božský Vykupitel na kolenou. A před kým? A co činí? Jaké to ponížení v neskonalé lásce! A slyšme, jak Spasitel sám zdůrazňuje význam svého ponížení: „Víte-li, co jsem vám učinil? Vy mne nazýváte Mistrem a Pánem; a dobře pravíte: jsemť zajisté. Jestliže tedy já, Pán a Mistr váš, umyl jsem vám nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývati. Příklad zajisté dal jsem vám, abyste i vy činili tak, jako jsem já učinil vám.“ Příklad tedy dává a v příkladu příkaz pokorné, účinné lásky vzájemné. Příkaz nejdůraznější, nejtklivější. Příkaz, který na sklonku veřejné činnosti Páně je rekapitulací, souhrnným závěrem, nejvýraznějším přáním, tužbou a přikázáním (mandatum) Srdce jeho.

Než výjev ve večeřadle sionském měl ještě jiný význam. Byla to příprava na první eucharistickou oběť, na první sv. přijímání, na první svěcení kněžstva. V rozmluvě s Petrem poukazuje Spasitel na mravní význam umývání nohou. Ukazuje, jak pečliv je o vnitrnou čistotu prvních účastníků tajemného slavení Eucharistie, prvních přijímatelů a prvních kněží. „Čisti buďte“, jako by volal Pán tímto mytím nohou. Příkaz, který 20 století tlumočí Církev a hlavně v dnešních obřadech, usilujíc, by účast naše na požehnání darů Srdce Kristova byla  podle úmyslů a tužby Spasitelovy. Příkaz, který vyznívá ze všeho, čím Církev nejsvětější Svátost, oběť mše svaté i kněžství obklopuje.

Ofertorium a tichá modlitba

Jásavé ofertorium je radostnou písní usmířených kajícníků. Ze zpěvu k obětování vane vděčná radost. Dnes počínaly velikonoce usmířených kajícníků.

Pravice Páně činí divy, pravice Hospodinova mne vyvýšila; neumru, ale zůstanu živ a vyprávěti budu skutky Hospodinovy. (Ž. 117, 16 a 17)

Tichá modlitba připomíná, že slavíme dnes památku ustanovení oběti mše svaté.

Prosíme, Hospodine svatý, Otče všemohoucí, věčný Bože, nechť ten ti oběť naši učiní příjemnou, jenž dnešním ustanovením poučil své učedníky, aby ji konali na jeho památku, Ježíš Kristus, Syn tvůj, Pán náš. Jenž s tebou žije a kraluje v jednotě.

Preface o sv. kříži velebí oběť lásky Spasitelovy i její triumf.

Vsuvky v kánonu upamatovávající na předmět dnešního slavení

Tři modlitby v neproměnném kánonu mají dnes zvláštní vsuvky:

„Ve společenství jsouce a oslavujíce den přesvatý, o kterém Pán náš Ježíš Kristus byl zrazen, ale také památku uctívajíce především slavné vždy Panny Marie, Rodičky Boha a Pána našeho Ježíše Krista…“

„Tuto tedy oběť společnosti naší, jakož i veškeré čeledi své, kterou ti obětujeme při dnu, o němž Pán náš Ježíš Kristus vydal učedníkům svým k slavení tajemství svého Těla a Krve, prosíme, Pane, abys usmířen přijal, a dny naše ve svém pokoji spravoval…“

„Jenž den před tím, než pro spásu naši a všech trpěl, to jest dnes, vzal chléb do svých svatých a ctihodných rukou…“

V prvních dvou modlitbách tklivě vyjádřen protiklad lásky Spasitelovy a zrady Jidášovy. „Přesvatý den slavíce, kdy Pán náš Ježíš Kristus za nás byl zrazen (vydán)…“ „Den, o němž Pán náš Ježíš Kristus vydal učedníkům svým tajemství svého Těla a Krve…“ („traditus“ – „tradidit“)

Zelený čtvrtek je velikým svátkem lásky. O lásce mluví , k lásce vyzývá. Tklivěji než kterýkoli jiný památný den církevního roku křísí vzpomínku na hlavní odkaz a příkaz Srdce Kristova.

Po skončení obřadů opouštíme chrám… Ale duší rozechvělou zní echo posledního zpěvu:

Kde je láska milování, tam je Bůh. V jednotu nás spojila láska Kristova. Bojme se a milujme Boha živého. A srdcem upřímným milujme se vespolek. Když jsme tedy shromážděni v jednotu, střezme se, bychom se myslí nepoltili. Ať ustanou zlobné sváry, ať ustanou hádky. A mezi námi buď Kristus Bůh.


Převzato z díla ThDr. František Cinka: Mše svatá v bohoslužebném řádu církevního roku.Vydáno s církevním schválením v Lidovém knihkupectví v Olomouci L. P. 1931. Nadpis a mezititulky redakce KL.

Tradiční mše sv. během Svatého týdne a velikonočního tridua

Velikonoční bohoslužby v klasickém ritu se letos uskuteční ve Vejprtech, v Brně, ve Frýdku-Místku a částečně i v Plzni a Slezské Ostravě.

V obci Vejprty (okres Chomutov) se budou konat mše sv. v tradičním římském ritu během všech dní velikonočního tridua. Podrobný rozpis bohoslužeb celého Svatého týdne naleznete zde, popř. na stránkách farnosti.

Na Zelený čtvrtek je možno se tradiční mše sv. účastnit také v kostele Panny Marie Růžencové v Plzni od 15:30. Rozpis dalších dní  zde.

V brněnské kapli Královny posvátného růžence na Faměrově náměstí, kterou spravuje Bratrstvo sv. Pia X., se uskuteční tradiční mše sv. na Zelený čtvrtek a na Bílou sobotu od 18:00 a na Hod Boží od 10:00. Tradiční velkopáteční obřady začínají v 17:00. Podrobný rospis zde.

V kostele sv. Michala v Brně bude tradiční mše sv. mimořádně pouze na Hod Boží od 7:45.

Aktualizace:

Kostel sv. Jana Křtitele, Frýdek-Místek:
Čtvrtek + Pátek: 18:00
Sobota: 19:30
Neděle: 10:00

Kostel sv. Josefa, Slezská Ostrava:
Pondělí:  10:30

[mappress]