»velikonoční triduum«

Svaté třídenní v klasickém ritu v ČR

Opět přinášíme souhrnný seznam míst, kde budou v tradičním římském ritu slouženy obřady Svatého třídenní. Hlavní změnou oproti předchozím letům je především možnost účasti na tradičních obřadech v Praze.

Tradiční římská liturgie o Svatém třídenní v ČR

Tradiční římská liturgie bude podle našich informací v ČR ve Svatém třídenní na těchto místech: Vejprty, Plzeň, Vyšší Brod, Pardubice, Brno, Řeznovice, Frýdek-Místek. Za zvláštní zmínku stojí slavná asistovaná mše svatá na Hod Boží velikonoční ve Vejprtech.

Svaté triduum podle misálu z r. 1962

Aktuality | 29. 2. 2012

Přinášíme poněkud různorodou směsici informací, aktualit, dobrých, ale i špatných zpráv a jeden apel na pražské věřící.

Rozjímání nad obřady Velkého pátku

Liturgický rok | 22. 4. 2011

Velký pátek se liturgicky zcela vymyká všem ostatním dnům církevního roku. ThDr. František Cinek opět mistrně vystihl to důležité, co nám Církev svatá ve svých obřadech staví před oči.

Rozjímání nad obřady Zeleného čtvrtku

Liturgický rok | 20. 4. 2011

Obřady sv. třídenní patří k tomu nejtklivějšímu a zároveň nejhlubšímu, co matka Církev svým dítkám v liturgii nabízí. František Cinek, jehož zamyšlení a výklad zde přinášíme, dokáže jedinečným způsobem vtáhnout přímo do tajemného dění, které se v obřadech katolické liturgie odehrává.

Tradiční mše sv. během Svatého týdne a velikonočního tridua

Velikonoční bohoslužby v klasickém ritu se letos uskuteční ve Vejprtech, v Brně, ve Frýdku-Místku a částečně i v Plzni a Slezské Ostravě.