Cyklistická pouť na Říp

Katolická tělovýchovná a kulturní organizace Orel vás zve na cyklistickou výpravu na svatojiřský Říp ve svátek Panny Marie Prostřednice všech milostí. Vyvrcholením bude Mše svatá podle klasického římského ritu v kostele sv. Vojtěcha v Počaplech.

Katolické tělovýchovné a kulturní organizace Orel župa Svatováclavská a Orel župa Pospíšilova
Vás zvou na cykloturistickou výpravu na svatojiřský Říp, památnou horu našeho národa, v sobotu 8. 5. 2010.

10.00 hod. – start u Mariánského sloupu v Kladně na nám. Starosty Pavla (centrum u radnice a arciděkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie, 200 m od hlavního autobusového nádraží)

13.00 hod. – předpokládaný příjezd na Říp. Modlitba. Občerstvení

17.00 hod. – příjezd do Počapel. Mše svatá podle klasického římského ritu v kostele sv. Vojtěcha

Prosme o ochranu Pannu Marii Prostřednici všech milostí. V její svátek vyjíždíme na naši cyklistickou pouť ke svatému Jiří. Až budeme tužit svoje paže během cyklistické akce, prosme Matku Boží, ať nám vyprosí milosti nutné k duchovnímu růstu a k tomu, abychom s křesťanskou odvahou čelili nástrahám tohoto světa. Zdař Bůh!

Délka cyklotrasy Kladno – Počaply: 45 km. Všem účastníkům doporučujeme v předstihu zkontrolovat stav kola. S sebou pláštěnku, cyklist. helmu, láhev s vodou, svačinu podle potřeby (možné občerstvení: Velvary, Říp, Roudnice n. L.). Pojedeme klidným turistickým tempem, nenáročným terénem. Účast vhodná pro všechny věkové i výkonnostní skupiny. Návrat z Počapel možný vlakem z Litoměřic (7 km) nebo z Roudnice (15 km). Zájemci mohou přespat na počapelské faře (soc. zařízení, postele a přikrývky k dispozici). Zpáteční trasa 9. 5.: Počaply – Roudnice (po druhé straně Labe) – Velvary – Kladno. Nocleh v Kladně z pátku na sobotu a v Počaplech ze soboty na neděli hlaste v předstihu.

Z organizačních důvodů se, prosím, zájemci hlásí pořadatelům:
br. Stanislav Vejvar, standa.vejvar@volny.cz, http://orel-zsv.ic.cz
br. Petr Kolář, kolarovi@volny.cz

Rotunda sv. Jiří na Řípu