Ukončení projektu Kochem a vyhlášení cen

Jak si čtenáři stránek již jistě povšimli, cíl projektu Kochem, který jsme vyhlásili v říjnu 2012, byl již naplněn. V současné době balíme a zasíláme objednané výtisky Výkladu nejdražší oběti Mše sv. a nástěnného kalendáře na rok 2014 těm z vás, kteří si je objednali.

Vyhlášení cen

Do projektu se aktivně zapojilo celkem 8 čtenářů stránek Krása liturgie, někteří i s rodinnými příslušníky. Všem patří veliký dík a každý z nich má svou zásluhu na tom, že výjimečné dílo ctih. Martina z Kochemu je českým čtenářům opět snadno přístupné.

Z účastníků, kteří splnili podmínky k účasti v losování, byla náhodně vybrána paní Marie Rumlová z Čáslavi, které tak zasíláme jeden výtisk Výkladu zdarma. Největším příspěvkem k zpracování pak přispěl dp. Vojtěch Daněk z Jalubí, kterému jako cenu udělujeme kalendář Krásy liturgie na rok 2014.

Vyhlášení projektu Kochem

Tímto příspěvkem vyhlašujeme projekt „Kochem“, do kterého se můžete přihlásit. Po skončení projektu bude podle pravidel níže vybrán jeden účastník, který od nás získá výtisk díla Výklad nejdražší oběti Mše sv. od ctih. Martina z Kochemu.

Tímto příspěvkem vyhlašujeme projekt „Kochem“, do kterého se můžete přihlásit. Po skončení projektu bude podle pravidel níže vybrán jeden účastník, který od nás získá výtisk díla Výklad nejdražší oběti Mše sv. od ctih. Martina z Kochemu.

Cíl projektu

Převést český překlad díla Výklad nejdražší oběti Mše sv. od ctih. Martina z Kochemu do elektronické podoby. Tato kompletní elektronická verze knihy bude následně volně přístupna ke stažení.

V současné době máme zpracovánu asi třetinu celé knihy, z ní polovina byla zveřejněna (s vloženými mezititulky) na našich stránkách. Zbývá dát do elektronické podoby asi 300 stran vydání z r. 1933, což odpovídá zhruba 100 stranám textu na A4.

Jak se stát účastníkem a co to obnáší

Lze se zúčastnit dvěma způsoby, které se vzájemně nevylučují:

1) Prvním způsobem účasti je elektronizace. Účastníku zašleme e-mailem oskenované strany knihy (tolik, kolik si bude přát). Jeho úkolem pak bude tyto oskenované pasáže převést do formátu „doc“ (dáme i pokyny ohledně velikosti písma, řádkování apod.). Jakým způsobem tak učiní (ruční přepis, programy na rozpoznávání textu, …) je na něm samotném. Text samotný však nesmí obsahovat větší množství chyb.

2) Druhým způsobem účasti je korektura. Účastníku zašleme pasáže v elektronické podobě a jim odpovídající oskenované strany. Jeho úkolem pak bude zkontrolovat a příp. opravit chyby, které vznikly převáděním textu do elektronické podoby.

Chcete-li se projektu účastnit, pošlete nám e-mail na info@krasaliturgie.cz, do kterého napište, jakou formu byste zvolili a jak velký objem dat chcete pro začátek zaslat.

Kdo dostane šanci k zisku ceny

Za každé 4 strany textu A4, které dá do elektronické podoby, příp. 12 stran, které zkontroluje, bude danému účastníku přiřazeno jedno místo do losování o výtisk knihy Výklad nejdražší oběti Mše sv. Tedy čím více práce udělá, tím bude mít větší šanci cenu získat. Práce odvedená do doby vyhlášení tohoto projektu není započítávána.

Zvláštní cena (v budoucnu blíže určíme) bude navíc udělena tomu účastníku, který odvede nejvíce práce (přičemž 1 strana daná do elektronické podoby má váhu 3 stran kontroly).

Ukončení projektu a losování

Projekt bude ukončen ve chvíli, kdy bude celé dílo v elektronické podobě a celé překontrolováno. Následně ze všech účastníků, kteří splní pravidla pro zařazení do užšího výběru, náhodně vybereme jednoho, kterému zašleme cenu.

Mše sv. po prázdninách opět pravidelně v Praze – Uhříněvsi

Příležitostné akce | 21. 9. 2012

Počínaje sobotou 22. září se od 18:00 každou 2. a 4. sobotu v měsíci bude v kostele Všech svatých v Praze – Uhříněvsi opět konat tradiční mše sv.