Krása liturgie zahájila zkušební vysílání přímých přenosů mší svatých

Úspěšným odvysíláním přímého přenosu asistované poutní mše svaté z kostela sv. Markéty v Královicích se 20. července 2010 rozšířily možnosti, které svým návštěvníkům nabízejí stránky Krása liturgie.

Úspěšným odvysíláním přímého přenosu asistované poutní mše svaté z kostela sv. Markéty v Královicích se 20. července 2010 rozšířily možnosti, které svým návštěvníkům nabízejí stránky Krása liturgie. Děkujeme všem, kdo se modlili za zdar tohoto přenosu.

Prozatím vysíláme ve zkušebním provozu, kdy testujeme proveditelnost pravidelnějšího a častějšího vysílání po technické a finanční stránce.

Přímé přenosy se budou prozatím uskutečňovat nepravidelně a jejich konání bude vždy v předstihu oznámeno na hlavní stránce Krásy liturgie a také na stránce, z níž lze vysílání sledovat. Pokud zrovna neprobíhá přímý přenos, zobrazuje se na této stránce poslední odvysílané video.

Všechna odvysílaná videa jsou zároveň archivována a zájemci si je mohou znovu přehrát.

Prosíme vás o příspěvek

Protože datové přenosy rozhodně nejsou zadarmo, prosíme vás o dobrovolný příspěvek na provoz stránek Krása liturgie, abychom vůbec mohli pokračovat ve vysílání mší svatých a dalších činnostech. Pomůže nám jakákoliv částka zaslaná na účet č.

239259049/0300

Pán Bůh zaplať za vaše dary. Za všechny dárce bude v pravidelných intervalech obětována mše svatá. Děkujeme!

20. 7. 2010 – Asistovaná poutní mše sv. v kostele sv. Markéty v Královicích

Mši svatou sloužil P. Jan Gerndt, službu jáhna vykonával P. Antonín Damián Nohejl.

Mši svatou sloužil P. Jan Gerndt, sídelní kanovník u katedrály sv. Víta v Praze a uhříněveský farář, službu jáhna vykonával P. Antonín Damián Nohejl.

Abychom mohli pokračovat ve vysílání mší svatých a dalších činnostech, prosíme čtenáře o dobrovolný příspěvek na provoz stránek Krása liturgie. Pomůže nám jakákoliv částka zaslaná na účet č.

239259049/0300

Pán Bůh zaplať za vaše dary. Za všechny dárce bude v pravidelných intervalech sloužena mše svatá. Děkujeme!

Přímé přenosy

Nejbližší vysílání: 14 .8.  2010 18:00 Mše svatá z kostela Všech svatých v Uhříněvsi – svatvečer Nanebevzetí blahoslavené Panny Marie (liturgické texty v latinsko-české podobě zde). (pokud neprobíhá přímý přenos, zobrazuje se poslední odvysílané video) Abychom mohli pokračovat ve vysílání mší svatých a dalších činnostech, prosíme čtenáře o dobrovolný příspěvek na provoz stránek Krása liturgie. … Pokračovat ve čtení „Přímé přenosy“

Nejbližší vysílání: 14 .8.  2010 18:00 Mše svatá z kostela Všech svatých v Uhříněvsi – svatvečer Nanebevzetí blahoslavené Panny Marie (liturgické texty v latinsko-české podobě zde).

(pokud neprobíhá přímý přenos, zobrazuje se poslední odvysílané video)

Abychom mohli pokračovat ve vysílání mší svatých a dalších činnostech, prosíme čtenáře o dobrovolný příspěvek na provoz stránek Krása liturgie. Pomůže nám jakákoliv částka zaslaná na účet č.

239259049/0300

Pán Bůh zaplať za vaše dary. Za všechny dárce bude v pravidelných intervalech sloužena mše svatá. Děkujeme!