»Praha-Uhříněves«

Mše sv. po prázdninách opět pravidelně v Praze – Uhříněvsi

September 21, 2012

Počínaje sobotou 22. září se od 18:00 každou 2. a 4. sobotu v měsíci bude v kostele Všech svatých v Praze – Uhříněvsi opět konat tradiční mše sv. [mappress]

Mše sv. v Praze – Uhříněvsi na svátek zjevení Panny Marie v Lurdech

February 9, 2012

Letos připadá svátek Zjevení Neposkvrněné Panny Marie (11. února 1858 v Lurdech) na druhou sobotu v únoru. V kostele Všech svatých v Praze – Uhříněvsi se tradiční mše sv. konají každou sudou sobotu v měsíci od 18:00. Věřícím v Praze a okolí se tak naskýtá příležitost oslavit tento svátek mší sv. v tomtéž ritu, v […]

Tradiční mše svatá opět pravidelně v Praze – Uhříněvsi

October 18, 2011

V kostele Všech svatých v Praze – Uhříněvsi se bude konat tradiční mše sv. vždy každou sudou sobotu v měsíci od 18 hodin, poprvé tuto sobotu 22. října. Sloužit bude sloužit P. Antonín Ježek. Tímto krokem jsou zatím alespoň částečně obnoveny sobotní bohoslužby v tradičním římském ritu v daném kostele, které se zde konaly za […]

Bohoslužby v kostele sv. Kateřiny i o prázdninách a na 1. pátky

June 26, 2011

V Praze dochází k určitým změnám v pořadu tradičních bohoslužeb. Více v článku.

Tradiční mše svaté na Hod Boží vánoční v Praze

December 21, 2010

Přinášíme informace o tradičních mších svatých, které se budou konat v Praze v sobotu 25. prosince na Hod Boží vánoční: 0:00 – PRAHA – MICHLE, kaple sv. Anežky České, Na Záhonech 10 (římský ritus, FSSPX) 8:15 – PRAHA – UHŘÍNĚVES, kostel Všech svatých (římský ritus, R. D. Jan Gerndt) 8:15 – PRAHA – STARÉ MĚSTO, kostel […]

Rozhovor s P. Janem Gerndtem

May 16, 2010

P. Jan Gerndt je farářem v Praze - Uhříněvsi. V tamějším kostele Všech svatých slouží pravidelně každou sobotu od 18:00 mši svatou v tradičním římském ritu podle misálu Jana XXIII. V kostele sv. Petra v Dubečku pak jednou měsíčně. Redaktorům Krásy liturgie vstřícně poskytl rozhovor, ve kterém popisuje např. to, jak se ve farnosti snoubí koexistence tradiční a nové mše svaté, jak se přihodilo, že i na nové mši věřící přijímají v kleče u mřížky apod. P. Gerndt je i jedním z mála kněží, kteří tradiční mši svatou sloužili ještě před vydáním motu proprio Benedikta XVI. Summorum pontificum - i o tyto zkušenosti se s námi podělil. Kromě tradiční liturgie padla řeč i na nový mešní řád, původní oltáře vs. obětní stoly, oblíbené světce a další zajímavosti.