Mše sv. v Praze na Nanebevstoupení Páně

Na slavnost Nanebevstoupení Páně bude v Praze možnost účastnit se mší svatých v tradičním ritu na dvou místech, ráno a večer. Podrobnosti v článku.

Ve čtvrtek 2. června se na slavnost Nanebevstoupení Páně budou v Praze konat tradiční mše svaté na těchto místech:

kostel sv. Petra v Dubečku, 18:00 (římský ritus) ;

kostel sv. Jiljí na Starém Městě, 8:00 (dominikánský ritus).5. 8. 2010 – Mše sv. z kostela sv. Petra v Dubečku

Mši svatou sloužil P. Jan Gerndt, sídelní kanovník u katedrály sv. Víta v Praze a uhříněveský farář.

Mši svatou sloužil P. Jan Gerndt, sídelní kanovník u katedrály sv. Víta v Praze a uhříněveský farář.

Abychom mohli pokračovat ve vysílání mší svatých a dalších činnostech, prosíme čtenáře o dobrovolný příspěvek na provoz stránek Krása liturgie. Pomůže nám jakákoliv částka zaslaná na účet č.

239259049/0300

Pán Bůh zaplať za vaše dary. Za všechny dárce bude v pravidelných intervalech sloužena mše svatá. Děkujeme!