»pouť«

Mimořádné mše svaté v březnu v Praze

March 18, 2015

V kostele Zvěstování Panny Marie v Praze na Smíchově (viz mapku níže) budou slouženy mše svaté v tradičním římském ritu ve čtvrtek 19. března od 17h na svátek sv. Josefa (zpívaná), v pátek 20. března pravidelná mše sv. od 17h (recitovaná), v sobotu 21. března od 12h mše sv. před Pochodem pro život (zpívaná) v […]

Pouť na Svatou Horu v sobotu 17. května

May 9, 2014

V sobotu 17. května 2014 se opět po roce uskuteční orelská pouť na Svatou Horu. Program bude následující: 10.00 – Začátek pouti na náměstí T. G. Masaryka u římskokatolického farního chrámu sv. Jakuba v Příbrami. Cestou na Svatou Horu modlitba sv. růžence a sv. litanií. 11.30 – Slavná asistovaná mše sv. podle misálu z r. […]

Vyšebrodská pouť k Panně Marii, Matce milosti

June 4, 2013

V sobotu 8. června 2013 se na Vyšebrodsku v Jižních Čechách již podruhé uskuteční tradičně katolická pouť k Panně Marii, Matce Milosti. Poutníky srdečně zvou R. D. Zdeněk Prokeš, administrátor farnosti Vyšší Brod a správce poutního místa, a spoluorganizátoři Ignác Pospíšil a Lukáš Krutský. Poutníci se shromáždí ve Vyšším Brodě na náměstí u vyšebrodského farního […]

Přesun svátku Zvěstování Panny Marie a titulární slavnost v Praze

March 23, 2013

Jelikož 25. březen připadá v roce 2013 na den ve Svatém týdnu, přesouvá se svátek Zvěstování Panny Marie na pondělí 8. dubna. V kostele Zvěstování Panny Marie (známý také pod nepřesným názvem sv. Gabriela) v Praze na Smíchově bude v tento den, tedy v pondělí 8. dubna, slavná asistovaná mše sv. od 17:00. Latinsko-české liturgické texty […]

III. slezská pouť na Cvilín

October 11, 2012

Srdečně Vás zveme na tradiční pouť do Slezska, která se uskuteční v sobotu 13. října 2012 na poutním místě: v kostele Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně nad Krnovem.

Poutní slavná asistovaná mše sv. v Praze – Královicích

July 9, 2012

Ve čtvrtek 19. července 2012 se v kostele sv. Markéty v Praze – Královicích uskuteční od 17:00 slavná poutní asistovaná mše sv. ke cti sv. Markéty Antiochijské, panny a mučednice. Celebrant: P. Antonín Ježek. Pozvánku včetně popsaného dopravního spojení můžete stáhnout zde. V letáčkové verzi k rozdávání pak zde. [mappress]

Pouť ve Křtinách

May 29, 2012

V poutním chrámu Jména Panny Marie ve Křtinách bude v sobotu 9. června 2012 od 9:00 sloužena tradiční mše svatá. Po mši svaté bude následovat mariánská pobožnost a svátostné požehnání. [mappress]

Pouť k Panně Marii ve Vyšším Brodě

May 29, 2012

V sobotu 9. června 2012 se na Vyšebrodsku v Jižních Čechách uskuteční tradičně katolická pouť k Panně Marii, Matce Milosti. Poutníci se shromáždí ve Vyšším Brodě na náměstí u vyšebrodského farního kostela sv. Bartoloměje a v cca 10:15 vyrazí na Maria Rast am Stein, mariánské poutní místo nacházející se na severním svahu Martínkovského vrchu, který […]

Pouť na Svatou Horu u Příbrami

May 7, 2011

Katolická tělovýchovná a kulturní organizace Orel a sdružení katolické mládeže Iuventutem Vás zvou na pouť k Panně Marii Svatohorské na Svatou Horu u Příbrami v sobotu 21. května 2011.

Pouť k sv. Vojtěchu v Počaplech

April 29, 2011

V sobotu 30. dubna 2011 se v Počaplech u Terezína uskuteční již tradiční pouť k sv. Vojtěchu, v jejímž rámci bude sloužena také slavná asistovaná mše svatá.