Slavná pontifikální mše svatá ve vyšebrodském klášteře

V sobotu 15. prosince 2012, u příležitosti dokončení generální rekonstrukce a znovuotevření klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vyšším Brodě, v něm bude sloužena slavná pontifikální mše svatá v klasickém římském ritu.

Hlavním celebrantem bude Dom Josef Vollberg, opat mariawaldského opatství cisterciáků přísné observance, které se k tradičnímu ritu Mše svaté zcela navrátilo v roce 2008 (vyšebrodský klášter pak v roce 2011).

Mše svatá, která začne v 10 hodin, bude obětována za všechny, kteří se o opravu kostela zasloužili. Hudební doprovod obstará Literátské bratrstvo u kůru kostela sv.Václava v Netolicích.

Všichni přátelé a příznivci kláštera i tradiční liturgie jsou zváni. Jedná se o událost mimořádného významu, pontifikální mše svatá bude ve vyšebrodském klášteře sloužena poprvé po více než 60 letech.

Po mši svaté bude možné zakoupit nově vydaný katolický nástěnný kalendář na rok 2013.

Fotografie z pontifikální mše sv. kardinála Burke

Vzhledem k tomu, že kardinál Raymond Leo Burke není našim drahým čtenářům neznámý a řada z vás si ho velmi oblíbila, jistě vám udělají radost fotografie z pontifikální mše sv. v tradičním římském ritu, kterou Jeho Eminence sloužila 26. prosince 2010 v domě Františkánů Neposkvrněné v Římě.

Vzhledem k tomu, že kardinál Raymond Leo Burke není našim drahým čtenářům neznámý (viz články Zkušenosti ze St. Louis: Může tradiční pastorace fungovat i v dnešní době?Noví kardinálové a tradiční mše sv.) a řada z vás si ho velmi oblíbila, jistě vám udělají radost fotografie z pontifikální mše sv. v tradičním římském ritu, kterou Jeho Eminence sloužila 26. prosince 2010 v domě kongregace Františkánských bratří Neposkvrněné v Římě.

Aktualizace (13. 2. 2011): Fotografie z jáhenského svěcení udělovaného kard. Burke 29. 1. 2011 v semináři Institutu Krista Krále v Griciglianu

Posvícení v Komárně: pontifikální tradiční mše sv.

Msgre. Lajos Varga

V sobotu 6. listopadu od 17 hodin bude biskup Lajos Varga z Vácu (Maďarsko) sloužit pontifikální mši sv. v tradičním římském ritu v kostele sv. Ondřeje v Komárně (trnavská diecéze) u příležitosti 150. výročí posvěcení tohoto kostela. Zpěvem doprovodí Capitulum Laicorum Sancti Michaelis Archangeli.