»Nejsvětější Srdce Ježíšovo«

Dějiny, předmět, účel a užitečnost slavnosti nejsv. Srdce Páně

Liturgický rok | 4. 6. 2013

Vynikající úryvek z díla Dr. Josefa Kupky (1862-1941), pozdějšího brněnského biskupa (1931-1941). Ve stati stručně objasňuje všechny důležité aspekty úcty k nejsv. Srdci Ježíšovu.

Mše svatá v Praze na svátek nejsv. Srdce Ježíšova

V pátek 1. července na Svátek nejsvětějšího Srdce Ježíšova se od 8:00 uskuteční mše svatá v tradičním dominikánském ritu v kostele sv. Jiljí na Starém Městě v Praze. Mši svatou bude sloužit P. Cyprián Suchánek OP.

Bohoslužby v kostele sv. Kateřiny i o prázdninách a na 1. pátky

Aktuality | 26. 6. 2011

V Praze dochází k určitým změnám v pořadu tradičních bohoslužeb. Více v článku.

Tradiční mše svatá v Praze na Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

V pátek 11. června na Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova se uskuteční v kostele Všech svatých v Praze - Uhříněvsi od 8:00 tradiční mše svatá. Sloužit bude sídelní kanovník metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze a zároveň uhříněveský farář P. Jan Gerndt. Se slavností je spojena i možnost získání plnomocných odpustků.