»Nejsvětější Srdce Ježíšovo«

Vysvětlení úcty k Srdci Ježíšovu

June 17, 2014

Proč ctíme Srdce Páně? Jaké historické pozadí má současná úcta k Němu? Kdo byli a jsou jejími odpůrci, co namítají a proč se mýlí? O čem v souvislosti s touto úctou panují mezi bohoslovci spory? Na všechny tyto otázky odpovídá úryvek z věrouky českého jezuity Františka Žáka. Některé pasáže tohoto textu jsme vybrali, uspořádali a vložili do kalendáře na rok 2013. Zde, neomezeni prostorem, přinášíme úryvek kompletní.

Dějiny, předmět, účel a užitečnost slavnosti nejsv. Srdce Páně

June 4, 2013

Vynikající úryvek z díla Dr. Josefa Kupky (1862-1941), pozdějšího brněnského biskupa (1931-1941). Ve stati stručně objasňuje všechny důležité aspekty úcty k nejsv. Srdci Ježíšovu.

Mše svatá v Praze na svátek nejsv. Srdce Ježíšova

June 26, 2011

V pátek 1. července na Svátek nejsvětějšího Srdce Ježíšova se od 8:00 uskuteční mše svatá v tradičním dominikánském ritu v kostele sv. Jiljí na Starém Městě v Praze. Mši svatou bude sloužit P. Cyprián Suchánek OP.

Bohoslužby v kostele sv. Kateřiny i o prázdninách a na 1. pátky

June 26, 2011

V Praze dochází k určitým změnám v pořadu tradičních bohoslužeb. Více v článku.

Tradiční mše svatá v Praze na Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

June 6, 2010

V pátek 11. června na Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova se uskuteční v kostele Všech svatých v Praze - Uhříněvsi od 8:00 tradiční mše svatá. Sloužit bude sídelní kanovník metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze a zároveň uhříněveský farář P. Jan Gerndt. Se slavností je spojena i možnost získání plnomocných odpustků.