»Marcel Tesarčík«

Mše sv. a pobožnost křížové cesty na Svatém Hostýně

October 18, 2012

V basilice minor na Svatém Hostýně v sobotu 27. října 2012 od 14:00 uskuteční mše svatá v tradičním římském ritu. Mši sv. bude předcházet pobožnost křížové cesty. Slouží P. Marcel Tesarčík.

Sváteční bohoslužby v ostravsko-opavské diecézi

December 23, 2011

Pořad tradičních bohoslužeb v prvním vánočním týdnu v ostravsko-opavské diecézi.

Pouť na Svatý Hostýn

September 13, 2011

V rámci Pouti katolické tradice se na Svatém Hostýně v sobotu 17. září od 14:00 uskuteční mše svatá v tradičním římském ritu. Mši sv. bude sloužit P. Marcel Tesarčík (kaplan pro římský ritus ostravsko-opavské diecéze). Po mši svaté proběhne modlitba křížové cesty v areálu Sv. Hostýna.

Tradiční mše sv. na Svatém Hostýně

September 7, 2010

Dne 11. září od 14:00 bude na Svatém Hostýně sloužena mons. Marcelem Tesarčíkem mše svatá v tradičním římském ritu. Všichni jsou srdečně zváni. [mappress]