Letní kurs sloužení tradiční mše svaté

Ve dnech 9. – 11. srpna 2011 (úterý – čtvrtek) bude v klášteře dominikánů v Praze probíhat letní kurs sloužení tradiční mše svaté. Je určen pro všechny kněze a seminaristy, kteří mají zájem naučit se sloužit mši sv. tak, jak ji na Západě sloužily mnohé generace jejich předchůdců v kněžském úřadě. Kromě praktické stránky věci se jistě dozvědí i mnoho podstatného o tradiční římské liturgii vůbec.

Ve dnech 9. – 11. srpna 2011 (úterý – čtvrtek) bude v klášteře dominikánů v Praze probíhat letní kurs sloužení tradiční mše svaté (informační plakát zde). Je určen pro všechny kněze a seminaristy, kteří mají zájem naučit se sloužit mši sv. tak, jak ji na Západě sloužily mnohé generace jejich předchůdců v kněžském úřadě. Kromě praktické stránky věci se jistě dozvědí i mnoho podstatného o tradiční římské liturgii vůbec.

Hlavním vzdělavatelem bude P. Antonín Damián Nohejl III. OP, přítomni by však měli být i další kněží mající dlouhodobou zkušenost s tradiční mší sv., čestným hostem bude Jeho Milost P. Jan Gerndt, kanovník svatovítské kapituly.

Program a cena

Na podrobném programu kursu se teprve pracuje. Jisté však je, že kněží během kursu dostanou dostatek informací a podkladů pro to, aby byli schopni samostatně sloužit mši svatou podle misálu z roku 1962. Kromě toho dostanou užitečné materiály, které si budou moci odvézt s sebou.

Cena kursu pro jednu osobu je 1000 Kč. Zahrnuje dva noclehy v klášteře dominikánů, stravování na tři dny a veškeré materiály, které si z kursu odvezete.

Do 17. 7. 2011 je třeba se závazně přihlásit a zaplatit zálohu 500 Kč. Přihlášky a případné dotazy posílejte na info@krasaliturgie.cz případně volejte na 606 111 055. Kapacita kláštera je omezena, proto je vhodné přihlásit se co nejdříve, aby se nestalo, že by již nebylo volné místo.

Proč se přihlásit na kurs?

V  instrukci Universae Ecclesiae o aplikaci motu proprio Summorum pontificum, která vyšla letos v květnu, se píše (čl. 8), že jedním ze záměrů tohoto motu proprio bylo taktéž nabídnout všem věřícím římskou liturgii v její starobylé formě, která je považována za vzácný poklad, který je třeba zachovat.

V zmíněné instrukci je navíc i vznesen požadavek (čl. 21), aby seminaristům a kléru vůbec byla poskytnuta možnost osvojit si znalost tradiční liturgie. Zde se taková možnost právě nabízí.

Jak navíc ukazuje zkušenost mnohých, sloužení tradiční mše svaté bývá pro kněze i novým a silným impulsem v jeho životě kněžském a křesťanském vůbec.

Rozhodně není co ztratit. Znalost tradičního ritu mše sv. římské Církve by měla být pro římskokatolického kněze téměř povinností! Vždyť takto byla mše svaté římské Církve prakticky v dnešní podobě sloužena nepřetržitě od dob sv. Řehoře Velikého († 604), její podstatná struktura je však spolehlivě doložena již u papeže sv. Damasa († 384), a podle podání vyrůstá kontinuálně z Říma doby sloupů Církve sv. Petra a Pavla. Tím, že takto mši svatou sloužilo tolik svatých kněží, biskupů a papežů po tak dlouhou dobu, nabývá její sloužení zcela mimořádný náboj, který však je ukryt pro toho, kdo se nebojí ho objevit.

Jedinečná příležitost

Třídenní prázdninový kurs je jedinečnou příležitostí i pro ty, kteří s učením se tradičnímu ritu dosud váhali a odkládali ho. Učit se sám (např. pomocí instruktážních DVD) je jistě mnohem větší námaha. Na kursu je možno se ihned na cokoliv zeptat, vše potřebné vyzkoušet.

Kurs je výbornou příležitostí i pro ty kněze, kteří byli věřícími o sloužení mše svaté v tradičním římském ritu požádáni, ale pro jeho neznalost jim nemohli vyhovět.

V neposlední řadě je skvělou příležitostí také pro všechny kněze budoucí, jejichž mládí jim zpravidla poskytuje i tu výhodu, že se ještě učí poměrně rychle.

Ministranti vítáni

Velmi doporučujeme, aby se kněz, pokud tuto možnost má, přihlásil i s nějakým svým ministrantem, neboť paralelně s programem pro kněze by měl probíhat i kurs ministrování. Bude tak mít po návratu z kursu jednoho vyškoleného ministranta schopného přisluhovat, který pak své vědomosti může předávat dalším.