»křížová cesta«

Křížová cesta pro dobu svatopostní

March 16, 2020

MODLITBA PŘÍPRAVNÁ Otče věčný, který jsi pokorou Syna svého ležící svět pozvedl a bloudící na cestu pravdy přivedl, uděl nám, kteří se jménem křesťanů honosíme, abychom se varovali všeho, co se jménem tímto se nesrovnává, a žili, jak se na vyznavače Kristovy sluší: který s tebou žije a kraluje na věky. R. Amen. I. KRISTUS […]

Mše sv. a pobožnost křížové cesty na Svatém Hostýně

October 18, 2012

V basilice minor na Svatém Hostýně v sobotu 27. října 2012 od 14:00 uskuteční mše svatá v tradičním římském ritu. Mši sv. bude předcházet pobožnost křížové cesty. Slouží P. Marcel Tesarčík.