»kostel zvěstování panny marie«

Poutní mše sv. v Praze na Smíchově a změna v pořadu pravidelných pátečních bohoslužeb

April 3, 2016

V kostele Zvěstování Panny Marie (známý také pod nepřesným názvem sv. Gabriela) v Praze na Smíchově se bude v pondělí 4. dubna  (na kterýžto den je svátek dle liturgických pravidel letos přesunut) konat poutní mše sv. od 17:00. Latinsko-české liturgické texty svátku naleznete zde. Zároveň v kostele Zvěstování Panny Marie dochází k redukci pravidelných pátečních bohoslužeb. […]

„Hračku“ se sebrat nepodařilo

November 26, 2015

R.D. Doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., JC.D. je rektorem kostela sv. Gabriela v Praze na Smíchově, kde se od roku 2012 slaví tradiční mše svatá, a to každý pátek a každou neděli v 17:00. Jeho cesta za tímto pokladem katolické Církve nebyla přímočará. Mezi celebranty je nováčkem – svou první „tridentskou“ sloužil letos 18. října po svědomitých přípravách. Právě o liturgii, ale nejen o ní, si tento kněz, církevní soudce, vysokoškolský pedagog a teolog, odborník na církevní právo a autor řady publikací povídal s Lucií Sulovskou.

Mimořádné mše svaté v březnu v Praze

March 18, 2015

V kostele Zvěstování Panny Marie v Praze na Smíchově (viz mapku níže) budou slouženy mše svaté v tradičním římském ritu ve čtvrtek 19. března od 17h na svátek sv. Josefa (zpívaná), v pátek 20. března pravidelná mše sv. od 17h (recitovaná), v sobotu 21. března od 12h mše sv. před Pochodem pro život (zpívaná) v […]

Asistovaná mše svatá 8. prosince v Praze

November 17, 2014

V kostele Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriela) v Praze na Smíchově (viz mapku níže) se v pondělí 8. prosince 2014 na svátek Neposkvrněného Početí Panny Marie od 17:00 uskuteční slavná asistovaná mše sv. Připomínáme, že svátek Neposkvrněného Početí Panny Marie je u nás svátkem doporučeným, v universální Církvi svátkem zasvěceným. Latinsko-české liturgické texty naleznete zde. […]

Mše sv. v Praze na Nanebevstoupení Páně

May 27, 2014

Ve čtvrtek 29. května 2014 na slavnost Nanebevstoupení Páně se v kostele Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriela) v Praze na Smíchově uskuteční od 17:00 zpívaná mše sv. v tradičním římském ritu. Latinsko-české liturgické texty dne ve formátu pdf naleznete zde. Připomínáme, že Nanebevstoupení Páně patří obecně mezi zasvěcené svátky, v našich zemích mezi svátky doporučené. [mappress]

Hromnice v Praze na Smíchově

January 31, 2014

V kostele Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriela) v Praze na Smíchově proběhne v neděli 2. února na slavnost Očišťování bl. Panny Marie od 17h svěcení svící (hromniček), průvod a mše svatá. Věřící si mohou ke svěcení přinést vlastní svíce. Chorální doprovod zajišťuje Collegium Marianum. Latinko-české liturgické texty obřadů přede mší sv. naleznete zde, texty mše […]

Mše svaté v Praze 1. a 2. listopadu

October 30, 2013

Kromě pravidelných mší sv. v kostele Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriela) na Smíchově se uskuteční ještě mimořádné mše sv. v dominikánském ritu sloužené v kostele sv. Jiljí na Starém Městě.

Mše svaté na sv. Cyrila a Metoděje

July 4, 2013

V pátek 5. července na svátek sv. Cyrila a Metoděje budou slouženy mše sv. v tradičním římském ritu – v kostele Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriela) v Praze na Smíchově od 17:00 jako každý 1. pátek v měsíci, po mši sv. výstav a pobožnost k nejsv. Srdci Páně (slouží Radim Valík OSB); – v kostele […]

Mše sv. na slavnost Božího Těla v Praze

May 28, 2013

V kostele Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriela) v Praze na Smíchově  (viz mapu níže) se ve čtvrtek 30. května na slavnost Božího Těla uskuteční od 17:00 mše sv. v klasickém římském ritu. Sloužit bude vp. Antonín Ježek. Latinsko-české liturgické texty naleznete zde. [mappress]

První sobota v Praze a přednáška

April 1, 2013

V sobotu 6. dubna po pravidelné ranní mši sv. od 9:00 v kostele Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriela) na Smíchově bude přednáška prof. Evžena Kindlera “Zlatý kánon sv. Jana z Damašku” o vrcholném básnickém díle byzantské církve oslavujícím Kristovo vzkříšení. [mappress]