Poutní mše sv. v Praze na Smíchově a změna v pořadu pravidelných pátečních bohoslužeb

V kostele Zvěstování Panny Marie (známý také pod nepřesným názvem sv. Gabriela) v Praze na Smíchově se bude v pondělí 4. dubna  (na kterýžto den je svátek dle liturgických pravidel letos přesunut) konat poutní mše sv. od 17:00.

Latinsko-české liturgické texty svátku naleznete zde.

Zároveň v kostele Zvěstování Panny Marie dochází k redukci pravidelných pátečních bohoslužeb. Mše sv. v klasickém římském ritu bude nadále sloužena již jen 1. a 2. pátek v měsíci od 17h (první pátek po mši následuje výstav spojený s pobožností k Nejsv. Srdci Páně).

Pravidelný pořad mší sv. v neděle (od 17h), svátky (od 17h) a první soboty (od 9h) zůstává beze změny.

Mimořádné mše svaté v březnu v Praze

Kostel Zvěstování Panny MarieV kostele Zvěstování Panny Marie v Praze na Smíchově (viz mapku níže) budou slouženy mše svaté v tradičním římském ritu

  • ve čtvrtek 19. března od 17h na svátek sv. Josefa (zpívaná),
  • v pátek 20. března pravidelná mše sv. od 17h (recitovaná),
  • v sobotu 21. března od 12h mše sv. před Pochodem pro život (zpívaná)
  • v neděli 22. března pravidelná mše sv. od 17h (zpívaná)
  • ve středu 25. března od 17h na titulární slavnost Zvěstování Panny Marie (slavná asistovaná mše sv.).

Námi vydaný kalendář na rok 2015 bude možno za zvýhodněnou cenu zakoupit vždy po mši sv.

[mappress]

Asistovaná mše svatá 8. prosince v Praze

Kostel Zvěstování Panny Marie

V kostele Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriela) v Praze na Smíchově (viz mapku níže) se v pondělí 8. prosince 2014 na svátek Neposkvrněného Početí Panny Marie od 17:00 uskuteční slavná asistovaná mše sv.

Připomínáme, že svátek Neposkvrněného Početí Panny Marie je u nás svátkem doporučeným, v universální Církvi svátkem zasvěceným.

Latinsko-české liturgické texty naleznete zde.

[mappress]

 

Mše sv. v Praze na Nanebevstoupení Páně

Nanebevstoupení Páně (Benvenuto Tisi, cca 1510-20)

Ve čtvrtek 29. května 2014 na slavnost Nanebevstoupení Páně se v kostele Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriela) v Praze na Smíchově uskuteční od 17:00 zpívaná mše sv. v tradičním římském ritu.

Latinsko-české liturgické texty dne ve formátu pdf naleznete zde.

Připomínáme, že Nanebevstoupení Páně patří obecně mezi zasvěcené svátky, v našich zemích mezi svátky doporučené.

[mappress]

Hromnice v Praze na Smíchově

V kostele Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriela) v Praze na Smíchově proběhne v neděli 2. února na slavnost Očišťování bl. Panny Marie od 17h svěcení svící (hromniček), průvod a mše svatá. Věřící si mohou ke svěcení přinést vlastní svíce.

Chorální doprovod zajišťuje Collegium Marianum.

Latinko-české liturgické texty obřadů přede mší sv. naleznete zde, texty mše sv. pak zde.

[mappress]

Mše svaté v Praze 1. a 2. listopadu

Kromě pravidelných mší sv. v kostele Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriela) na Smíchově se uskuteční ještě mimořádné mše sv. v dominikánském ritu sloužené v kostele sv. Jiljí na Starém Městě.

První pátek a sobota měsíce listopadu v r. 2013 připadají po řadě na doporučený svátek Všech svatých (1. listopadu) a Památku všech věrných zemřelých – dušiček (2. listopadu).

Kromě pravidelných mší sv. v kostele Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriela) na Smíchově

– v pátek v 17:00 (po mši sv. výstav a pobožnost k nejsv. Srdci Ježíšovu),

– v sobotu v 9:00 (po mši sv. růženec),

se uskuteční ještě mimořádné mše sv. v dominikánském ritu sloužené v kostele sv. Jiljí na Starém Městě

– v pátek v 8:00;

– v sobotu v 6:30 a 8:00.

Latinsko-české mešní texty svátku Všech svatých naleznete zde, Památky všech věrných zemřelých pak zde: 1. mše, 2. mše, 3. mše.

[mappress]

Mše svaté na sv. Cyrila a Metoděje

V pátek 5. července na svátek sv. Cyrila a Metoděje budou slouženy mše sv. v tradičním římském ritu

– v kostele Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriela) v Praze na Smíchově od 17:00 jako každý 1. pátek v měsíci, po mši sv. výstav a pobožnost k nejsv. Srdci Páně (slouží Radim Valík OSB);

– v kostele sv. Šimona a Judy ve Štětí nad Labem od 10:00;

– v Sadech u Uherského Hradiště v rámci cyrilometodějské pouti od 10:00.

[mappress]

Mše sv. na slavnost Božího Těla v Praze

V kostele Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriela) v Praze na Smíchově  (viz mapu níže) se ve čtvrtek 30. května na slavnost Božího Těla uskuteční od 17:00 mše sv. v klasickém římském ritu.

Sloužit bude vp. Antonín Ježek.

Latinsko-české liturgické texty naleznete zde.

[mappress]

Přesun svátku Zvěstování Panny Marie a titulární slavnost v Praze

Jelikož 25. březen připadá v roce 2013 na den ve Svatém týdnu, přesouvá se svátek Zvěstování Panny Marie na pondělí 8. dubna.

V kostele Zvěstování Panny Marie (známý také pod nepřesným názvem sv. Gabriela) v Praze na Smíchově bude v tento den, tedy v pondělí 8. dubna, slavná asistovaná mše sv. od 17:00.

Latinsko-české liturgické texty svátku naleznete zde.

[mappress]