Pravidelné bohoslužby v kostele sv. Kateřiny v Praze přerušeny – AKTUALIZACE

Kostel sv. Kateřiny na Novém Městě byl předán zpět vlastníku, tedy hl. městu Praze. V kostele nadále nebudou pravidelné nedělní bohoslužby, jako dosud, minimálně do doby, kdy kompetentní orgány nerozhodnou o dalším využití kostela a jeho nájemci.

V neděli 3. června 2012 na svátek Nejsvětější Trojice se bohoslužba mimořádně přesouvá z kostela sv. Kateřiny do kostela sv. Jana Nepomuckého – Na skalce kostela sv. Bartoloměje v Bartolomějské ulici (Staré Město, nejbližší stanice MHD je Národní třída – viz mapa). Čas začátku zůstává v 18:00. O dalším postupu v záležitost tradičních mší svatých v Praze budeme informovat.

[mappress]

Mše sv. na Nanebevstoupení Páně v Praze

Nanebevstoupení Krista (Garofalo - 1520)

V kostele sv. Kateřiny se ve čtvrtek 17. května 2012 na slavnost Nanebevstoupení Páně od 18:00 uskuteční zpívaná tradiční mše sv.

Kázat a sloužit mši sv. bude D. P. Anselm Kříž, O. Praem.

Latinsko-české liturgické texty naleznete zde.

[mappress]

Mše sv., setkání a adorace na 1. květnovou sobotu v Praze

V kostele sv. Kateřiny na Novém Městě v Praze se v 1. květnovou sobotu 5. 5. 2012 uskuteční následující akce:

8:00 – tichá mše svatá (slouží R. P. Radim Valík);

9:00-9:45 – promluva P. Radima na téma Víra (v 1. patře bývalé zvonice);

10:00-10:45 – přednáška prof. Evžena Kindlera na téma Věda a víra, stvoření v 6 dnech;

11:00 – 11:30 – diskuse a připomínky;

11:30 – 12:00 – adorace v kostele.

Připomínáme, že na zmíněnou sobotu připadá svátek sv. papeže Pia V., osoby,  jejíž život je mimo jiné velmi úzce spjat s římskou liturgií, jak se slaví dodnes.

Interiér kostela sv. Kateřiny.

[mappress]

Svěcení ratolestí a mše sv. se zpívanými pašijemi v Praze

V kostele sv. Kateřiny na Novém Městě pražském budou 1. dubna obřady Květné neděle podle misálu bl. Jana XXIII. včetně svěcení ratolestí a průvodu přede mší sv. Ve mši svaté pak zazní zpívané chorální pašije. Začátek obřadů v 18:00. Slouží R. D. Šimon Polívka.

Latinsko-české liturgické texty včetně textu pašijí najdete  zde. Připomínáme, že Schallerův misál není k sledování obřadů Květné neděle vhodný. Více o této problematice v našem dříve zveřejněném článku. Vytištěné brožury s aktualizovanými texty budou připraveny v kostele sv. Kateřiny k zapůjčení.

Tradiční mše svatá v Praze před Pochodem pro život

V sobotu 24. března 2012 se od 12:30 uskuteční v kostele sv. Kateřiny v Praze na Novém Městě tradiční mše svatá, kterou bude sloužit P. František Luděk Juchelka.

Průčelí kostela sv. Kateřiny.

V sobotu 24. března 2012 se od 12:30 uskuteční v kostele sv. Kateřiny v Praze na Novém Městě tradiční mše svatá, kterou bude sloužit P. František Luděk Juchelka OFM Conv.

Po 14. hodině je nahlášen XII. Pochod pro život, který bude začínat v Husově ulici, která je od kostela sv. Kateřiny vzdálena asi 20 minut chůze, případně lze jet tramvají (Štěpánská – Národní třída).

Jak se do kostela dopravit

Kostel sv. Kateřiny je umístěn v zahradě areálu VFN (bývalého kláštera), vstup do zahrady je možný z ulice Ke Karlovu či křižovatky Viničná-Kateřinská. Kostel je vzdálen asi 5 minut pěšky od stanic I. P. Pavlova (metro C, tramvaj) a Štěpánská (tramvaj) či 10 minut od stanice Karlovo náměstí (metro B, tramvaj). Jednou za půl hodiny pak z I. P. Pavlova či z Karlova náměstí jezdí až téměř ke kostelu autobus číslo 291 (zastávka Větrov).

[mappress]

Mše sv. v Praze na svátek Sedmibolestné Panny Marie (15. září)

Mater Dolorosa (Il Sassoferrato - 17. stol.)

kostele sv. Kateřiny na Novém Městě se ve čtvrtek 15. září na slavnost Sedmibolestné Panny Marie uskuteční od 17:00 mše svatá v tradičním římském ritu.

Sloužit bude P. Jan Gerndt, kanovník svatovítské kapituly. Ve mši svaté bude zpívané chorální proprium i ordinarium. Připomínáme, že svátek Sedmibolestné Panny Marie je jedním z celkově pěti, které jsou v římském ritu obdařeny sekvencí – Stabat Mater.

Latinsko-české texty mše sv. naleznete zde.

16:30 začne modlitba tzv. sedmibolestného růžence. Tento růženec ke cti 7 ran Bohorodičky rozšířil především řád servitů. Papežové Benedikt XII., Klement XII. a Klement XIII. jej následně obdařili i odpustky.

Slavná mše svatá v Praze na Nanebevzetí Panny Marie

V kostele sv. Kateřiny na Novém Městě se v pondělí 15. srpna na slavnost Nanebevzetí blahoslavené Panny Marie uskuteční od 17:00 slavná mše svatá v tradičním římském ritu.

Sloužit bude P. Jan Gerndt, kanovník svatovítské kapituly. Ve mši svaté bude zpívané chorální proprium i ordinarium.

Latinsko-české texty mše sv. naleznete zde. Ve většině vydáních Schallerova misálu jsou texty jiné – z doby před vyhlášením dogmatu o Nanebevzetí Panny Marie.

Bohoslužby v kostele sv. Kateřiny i o prázdninách a na 1. pátky

V Praze dochází k určitým změnám v pořadu tradičních bohoslužeb. Více v článku.

Interiér kostela sv. Kateřiny na Novém Městě v Praze

V souvislosti s odchodem pana kanovníka P. Jana Gerndta z uhřiněveské farnosti dochází k určitým změnám v pravidelných bohoslužbách v Praze:

V kostele Všech svatých v Uhříněvsi končí (modleme se za to, aby jen dočasně) tradiční mše svaté konané každou sobotu od 18:00. Poslední bude pan kanovník Gerndt sloužit 2. července.

V kostele sv. Kateřiny se naopak tento rok budou pravidelné tradiční mše svaté konat i o všech nedělích během letních prázdnin. Kromě toho počínaje 5. srpnem začnou v témže kostele pravidelné tradiční mše sv. k nejsv. Srdci Páně vždy na 1. pátky v měsíci od 17:00, po mši bude následovat pobožnost k nejsv. Srdci Páně. Nedělní mše budou jako obvykle vždy od 18:00.

Mše sv. na první pátky a o prázdninách počínaje 10. červencem bude sloužit pan kanovník Gerndt. První prázdninovou neděli 3. července bude ještě sloužit P. Lukáš Lipenský O.Cr.

Mše svatá na slavnost Všech svatých v kostele sv. Kateřiny

V kostele sv. Kateřiny na Novém Městě pražském bude 1. listopadu na slavnost Všech svatých od 18:00 sloužena mše svatá v tradičním dominikánském ritu. Slouží P. Cyprián Suchánek.

Připomínáme, že na stejném místě bude tradiční mše svatá (tentokráte v římském ritu) sloužena i 2. listopadu na památku všech věrných zemřelých, taktéž od 18:00.