»kostel sv. Jiljí«

Mše svaté v Praze 1. a 2. listopadu

Kromě pravidelných mší sv. v kostele Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriela) na Smíchově se uskuteční ještě mimořádné mše sv. v dominikánském ritu sloužené v kostele sv. Jiljí na Starém Městě.

Mše sv. v Praze na sv. Josefa

V úterý 19. března na svátek sv. Josefa se v kostele sv. Jiljí (viz mapka) od 8:00 bude konat mše sv. v tradičním dominikánském ritu. Slouží P. Cyprián Suchánek OP. Texty ke mši sv. ve formátu pdf naleznete zde. DŮLEŽITÁ INFORMACE: Mše sv. v kostele Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriela) na Smíchově se 19. března konat […]

Změna času nedělní mše sv. v dominikánském ritu v Praze

Aktuality | 25. 11. 2012

Počínaje 1. nedělí adventní (2. prosince) budou pravidelné nedělní mše sv. v dominikánském ritu v kostele sv. Jiljí již od 8:00 namísto dosavadních 8:15. Další pravidelná mše sv. v dominikánském ritu se koná každou středu, taktéž v 8:00.

Zpívaná mše sv. na Pardubicku 21. listopadu

V kostele sv. Jiljí v Platěnicích (obec Moravany, viz mapku níže) se 21. listopadu na svátek Obětování blah. Panny Marie  od 18:00 uskuteční zpívaná mše sv. v klasickém římském ritu. Celebrantem bude R. D. Šimon Polívka. [mappress]

Tradiční mše svaté 1. a 2. listopadu v Praze

Na slavnost Všech svatých (1. listopadu) a Památku všech věrných zemřelých (2. listopadu) se budou v Praze konat tyto tradiční mše sv.: - ve čtvrtek 1. listopadu v 8:00 v kostele sv. Jiljí (dominikánský ritus); - v pátek 2. listopadu v 8:00 v kostele sv. Jiljí (dominikánský ritus); - v pátek 2. listopadu od 17:00 v kostele Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriela).

Tradiční mše sv. na zářijové svátky v Praze

V září 2012 se budou kromě pravidelných mší sv. v dominikánském ritu ve středu a neděli konat v kostele sv. Jiljí v Praze ještě mše sv. vždy od 8:00 v tyto dny (odkazy vedou na latinsko-české texty mešní liturgie svátků): sobota 8. září - Narození Panny Marie, pátek 14. září - Povýšení sv. Kříže, sobota […]

Středeční mše sv. u sv. Jiljí během letních prázdnin

V dominikánském kostele sv. Jiljí v Praze se budou i o letních prázdninách, kdy nejsou uvedeny v pravidelném rozpisu, konat středeční mše sv. v dominikánském ritu od 8:00 a sice v tyto dny: - 18. července; - 25. července (Sv. Jakuba, apoštola - II. třídy); - 1. srpna; - 8. srpna; - 15. srpna (slavnost […]

Mše sv. v Praze na slavnost sv. apoštolů Petra a Pavla

V pátek 29. června 2012 v den slavnosti sv. apoštolů Petra a Pavla se uskuteční tradiční mše sv. v dominikánském ritu v kostele sv. Jiljí (viz mapu níže). Začátek v 8:00, slouží R. P. Cyprián Suchánek OP. [mappress]

Mše sv. na Hromnice v Praze

Ve čtvrtek 2. února na svátek očišťování blahoslavené Panny Marie (tzv. Hromnice) bude v kostele sv. Jiljí od 16:00 svěcení svící a poté Mše sv. v dominikánském ritu. Latinsko-české texty mše sv. jsou k dispozici zde. Texty obřadů přede mší sv. v římském ritu zde.

Mše sv. v Praze na slavnost Zjevení Páně

V pátek 6. ledna na slavnost Zjevení Páně se v kostele sv. Jiljí (Husova ulice) od 8:00 uskuteční tradiční mše sv. v dominikánském ritu. Sloužit bude P. Cyprián Suchánek OP. Latinsko-české liturgické texty slavnosti naleznete zde. Pozn.: V kostele sv. Kateřiny na Novém Městě se tentýž pátek 6. ledna (první v měsíci) mše sv. nekoná.