Tradiční pouť v Počaplech s účastí biskupa

V neděli 22. dubna 2012 se v Počaplech u Terezína uskuteční opět po roce pouť k sv. Vojtěchu, tentokrát za účasti litoměřického biskupa Jana Baxanta, který bude celebrantem slavné asistované mše svaté.

Program:

10:00 – Mše svatá a po ní uctění ostatků sv. Vojtěcha

13:30 – Nešpory a svátostné požehnání

Svatý Vojtěchu, oroduj za nás!