Pouť k sv. Antonínu z Padovy ve Velešicích

V sobotu 15. června 2013 se ve Velešicích (viz mapu) koná pouť v kapli sv. Antonína z Padovy. V 17:00 bude poutní mše svatá v tradičním ritu, po ní budou následovat litanie ke všem svatým a přítomným bude požehnáno ostatky svatého Antonína z Padovy, které následně bude možné také uctít.

[mappress]

Poutní asistovaná mše svatá v Počaplech u Terezína

V sobotu 20. dubna se opět po roce uskuteční tradiční poutní slavnost k sv. Vojtěchu v Počaplech u Terezína. Začátek asistované mše sv. v 15 hodin.

Kostel sv. Vojtěcha v Počaplech.

V sobotu 20. dubna se v Počaplech u Terezína (viz mapka níže) bude konat poutní slavnost sv. Vojtěcha.

Program:

15:00 – slavná asistovaná mše sv. ke cti sv. Vojtěcha, celebrantem bude dp. Anselm Kříž OPraem., kázat bude dp. Šimon Polívka, po mši sv. uctění ostatků sv. Vojtěcha;

17:30 – nešpory, svátostné požehnání.

Při mši sv. bude zpívat chrámový sbor z Litoměřic.

Pozvánku obsahující i kontakt na počapelského faráře dp. Radima Valíka OSB si můžete stáhnout zde.

[mappress]

Mše sv. na Nanebevstoupení Páně v Praze

Nanebevstoupení Krista (Garofalo - 1520)

V kostele sv. Kateřiny se ve čtvrtek 17. května 2012 na slavnost Nanebevstoupení Páně od 18:00 uskuteční zpívaná tradiční mše sv.

Kázat a sloužit mši sv. bude D. P. Anselm Kříž, O. Praem.

Latinsko-české liturgické texty naleznete zde.

[mappress]