Mimořádná mše sv. v Zálesní Lhotě

20. 2. 2014

27. října 2013, na svátek Ježíše Krista Krále, bude v kostele sv. Jana Nepomuckého v Zálesní Lhotě u Jilemnice od 16.30 mimořádně sloužena tradiční mše svatá.

Účinky mše sv. (3)

31. 1. 2014

Poslední díl. Především o účincích vztahujících se k obětujícímu knězi a těm, za něž mši sv. slouží.

Hromnice v Praze na Smíchově

31. 1. 2014

V kostele Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriela) v Praze na Smíchově proběhne v neděli 2. února na slavnost Očišťování bl. Panny Marie od 17h svěcení svící (hromniček), průvod a mše svatá. Věřící si mohou ke svěcení přinést vlastní svíce. Chorální doprovod zajišťuje Collegium Marianum. Latinko-české liturgické texty obřadů přede mší sv. naleznete zde, texty mše […]

Půlnoční Mše sv. na Nový rok v Zálesní Lhotě

30. 12. 2013

O půlnoci z 31. prosince 2013 na 1. ledna 2014 bude v kostele sv. Jana Nepomuckého v Zálesní Lhotě u Jilemnice sloužena tradiční Mše svatá.

Mše sv. v Praze v oktávu vánočním

23. 12. 2013

25. prosince (Hod Boží vánoční – zasvěcený svátek): 0:00 – domov Sue Ryder, Michelská 1/7 (FSSPX), 8:00 – kostel sv. Jiljí, Husova 8, Staré Město (dominikánský ritus), 10:00 – domov Sue Rydee (FSSPX), 17:00 – kostel Zvěstování Panny Marie, Holečkova 10, Smíchov. 26. prosince (sv. Štěpána): 8:00 – kostel sv. Jiljí (dominikánský ritus). 29. prosince […]

Vánoční bohoslužby ve vyšebrodském klášteře

23. 12. 2013

24. 12. Štědrý den – půlnoční v 24:00 (asistovaná mše svatá) 25. 12. Narození Páně v 10:00 26. 12. sv. Štěpána v 10:00 1. 1. 2014 Obřezání Páně v 10:00 (asistovaná mše svatá) 6. 1. Zjevení Páně v 10:00 Tyto mše svaté budou slouženy v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie v tradičním římském ritu.

Roráty ve Velkých Popovicích a Zálesní Lhotě

19. 12. 2013

V sobotu 21. prosince 2013 bude od 7 hodin v kostele Panny Marie Sněžné ve Velkých Popovicích sloužena tradiční mše sv. ke cti Panny Marie se zpěvem rorátů. Modlitba svatého růžence začíná v 6.30. Aktualizace: V Zálesní Lhotě u Jilemnice budou roráty v také v sobotu 21. prosince, a sice od 6.30 hodin. Všichni jsou […]

Roráty v Zálesní Lhotě a pravidelné mše sv. v Mukařově

1. 12. 2013

V sobotu 7. prosince 2013 v 6.30 bude v kostele sv. Jana Nepomuckého sloužena tradiční mše sv. se zpěvem rorátů. Roráty se kvůli špatnému počasí v uvedeném termínu nekonají. Připomínáme pravidelné mše sv. každou 2. neděli v měsíci od 16.30 hodin v Zálesní Lhotě (nejbližší 8. prosince na svátek Neposkvrněného početí Panny Marie) a každé […]

Advent ve vyšebrodském klášteře

30. 11. 2013

Do adventní doby vstoupíme slavením zpívaných  latinských nešpor v sobotu 30. listopadu 2013 v 17.30 v Zimní kapli kláštera. Potom bude následovat žehnání adventních věnců. Po celý Advent budou slouženy ve všední dny v 6.45 hod. zpívané Rorátní mše svaté ke cti Panny Marie v Zimní kapli. V neděli a o zasvěcených svátcích v klášterním […]

Rozesílání objednaných zásilek a dotisk Výkladu Mše sv.

25. 11. 2013

Původní náklad Výkladu nejdražší oběti Mše sv. od ctih. Martina z Kochemu je v současné chvíli již objednávkami pokryt. Nyní připravujeme dotisk, abychom dalším zájemcům knížku poslali ještě do Vánoc. Kalendáře jsou vyprodány z 85 %. Je možné, ba pravděpodobné, že bude i v tomto případě nutný dotisk. Prosíme čtenáře, kteří mají o Kalendář nebo Výklad Mše sv. zájem, ale dosud si je neobjednali, aby tak učinili co nejdříve. Pomůžete nám tak v odhadu dotisku a nebude tak hrozit, že se na někoho nedostane.