755 let od založení vyšebrodského kláštera

28. 5. 2014

V neděli 1. června 2014 oslaví cisterciácké opatství Naší Paní ve Vyšším Brodě 755 let od svého založení. Právě před 755 lety, 1. června 1259, totiž biskup Jan z Dražic vysvětil klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Ku příležitosti tohoto výročí bude v klášterním kostele sloužena slavná mše svatá, při níž klášter poděkuje Bohu za všechny dary a milosti, které […]

Mše sv. v Praze na Nanebevstoupení Páně

27. 5. 2014

Ve čtvrtek 29. května 2014 na slavnost Nanebevstoupení Páně se v kostele Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriela) v Praze na Smíchově uskuteční od 17:00 zpívaná mše sv. v tradičním římském ritu. Latinsko-české liturgické texty dne ve formátu pdf naleznete zde. Připomínáme, že Nanebevstoupení Páně patří obecně mezi zasvěcené svátky, v našich zemích mezi svátky doporučené. [mappress]

Mše sv. u hrobu sv. Jana Nepomuckého

9. 5. 2014

Dne 16. května na svátek sv. Jana Nepomuckého se u jeho hrobu v katedrále sv. Víta uskuteční od 17h tradiční mše svatá. Latinsko-české liturgické texty svátku naleznete zde. [mappress]    

Pouť na Svatou Horu v sobotu 17. května

9. 5. 2014

V sobotu 17. května 2014 se opět po roce uskuteční orelská pouť na Svatou Horu. Program bude následující: 10.00 – Začátek pouti na náměstí T. G. Masaryka u římskokatolického farního chrámu sv. Jakuba v Příbrami. Cestou na Svatou Horu modlitba sv. růžence a sv. litanií. 11.30 – Slavná asistovaná mše sv. podle misálu z r. […]

Změna v Josefově v měsíci květnu

4. 5. 2014

V Josefově se v květnu, měsíci Panny Marie, mění časy pondělních tradičních bohoslužeb takto: 16.45 mše sv. 17: 30 sv. růženec 18: 00 májová pobožnost    

Mimořádná příležitost účasti na tradiční mši sv.

30. 4. 2014

Začátkem května navštíví Čechy skupina francouzských poutníků vedených P. Cyrillem Debrisem, postulátorem procesu blahořečení Boží služebnice Zity, poslední české královny. Při této příležitosti bude denně sloužit mši sv. v tradičním římském ritu: 1. 5. v 16.00 u Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko) na Malé Straně 2. 5. v 17.45 na Svaté Hoře u Příbrami 3. […]

Poutní asistovaná mše sv. v Praze na Zvěstování Panny Marie

19. 3. 2014

V kostele Zvěstování Panny Marie (známý také pod nepřesným názvem sv. Gabriela) v Praze na Smíchově se bude v úterý 25. března konat slavná poutní asistovaná mše sv. od 17:00. Latinsko-české liturgické texty svátku naleznete zde. [mappress]

Mše svaté v Praze na sv. Josefa

13. 3. 2014

Ve středu 19. března na svátek sv. Josefa se uskuteční tradiční mše sv. v Praze od 8:00 v kostele sv. Jiljí (dominikánský ritus), od 17:00 v kostele Zvěstování Panny Marie na Smíchově. Latinsko-české liturgické texty naleznete zde. Svátek sv. Josefa patří obecně mezi svátky zasvěcené, v České republice mezi svátky doporučené. [mappress]  

Změny mší sv. v Zálesní Lhotě a Josefově

7. 3. 2014

V neděli 9. 3. 2014 odpadá mše sv. v Zálesní Lhotě a v pondělí 10. 3. 2014 v Josefově. Náhradní termín pro mši sv. v Zálesní Lhotě bude čtvrtou neděli v měsíci a to 23. 3. 2014 v 16.30 hodin.

Postní doba a Velikonoce ve Vyšebrodském klášteře (2014)

2. 3. 2014

Přehled bohoslužeb.