Proměnlivé části na neděle a vybrané dny (latinsko-česky)

4. 5. 2010

Proměnlivé části mše svaté (modlitby, čtení z Písma ...) pro neděle a vybrané svátky v praktické verzi pro tisk (latinsko-česky). Vhodné jak pro kněze, kteří chtějí věřícím poskytnout texty ke mši, tak pro věřící, kteří nemají vlastní misálek.

Pouť slezského lidu na Cvilín

3. 5. 2010

Zveme Vás na tradiční pouť nazvanou “Pouť slezského lidu – Vévodství slezského” na poutní místo Cvilín na Krnovem. Uskuteční se v sobotu 15 května 2010. Mše svatá bude sloužena v tradičním dominikánském ritu otcem dominikánem z olomouckého kláštera. Další informace naleznete na plakátu.

Mešní řád dominikánského ritu (latinsko-česky)

3. 5. 2010

Podobně jako pro ritus římský, máme pro vás i brožurku mešního řádu pro ritus dominikánský. Ti z vás, kteří jej navštěvují, jistě poznali, že se od římského v některých fázích mše sv. odlišuje a příslušné texty tak ani v žádných latinsko-českých misálcích nejsou. Nyní máte možnost mít pohodlně u sebe všechny texty mše sv. i v dominikánském ritu - stačí 3 listy papíru velikosti A4, tiskárna, nůž na papíry a brzy jste plně vybaveni.

Vidění bl. Anny Kateřiny Emmerichové o mši svaté, chybách kněží a jejich nadpřirozeném doplňování

2. 5. 2010

„Tak mimo jiné vídávám roztržitost kněží při svatých úkonech, například při mši svaté, a vidím ji s celou její podstatou; vidím totiž knězovu osobu tam, kde jsou jeho myšlenky, a mezitím u oltáře vidím na jeho místě nějakého svatého zástupce. Tyto obrazy ukazují strašlivým způsobem velikost viny toho, kdo tak nepobožně koná službu božským tajemstvím.“

Tradiční mše svaté v ČR

30. 4. 2010

Přehled tradičních mší svatých na mapě ČR. Můžete použít i funkci vyhledávání trasy ze zadané adresy do místa, kde se mše sv. koná. U položek je též většinou napsaný kontakt na ověření a informace, zda se jedná o tzv. "tridentskou mši" (tzn. římský ritus) či tradiční ritus dominikánský. Toto je pouze výpis příspěvku, pro zobrazení klikněte na hlavičku článku.

Kterak za časů Karla Velikého pohanu Vittekindovi vidění Jezulátka ve sv. Hostii dáno bylo, a tak obrácení Sasů se započalo

30. 4. 2010

Dějepisec Albert Kantius vypravuje, jak císař Karel Veliký po mnohá léta bojoval proti pohanským Sasům a jak se přičiňoval, aby je od modloslužby odvrátil a víře křesťanské získal. Ač je mnohokrát mocí válečnou přemohl a k odřeknutí se modlářství donutil, stávali se přece vždy znova opět věrolomnými a víru křesťanskou zapírali, poštíváni jsouce vévodou svým Vittekindem. […]

Cyklistická pouť na Říp

29. 4. 2010

Katolická tělovýchovná a kulturní organizace Orel vás zve na cyklistickou výpravu na svatojiřský Říp ve svátek Panny Marie Prostřednice všech milostí. Vyvrcholením bude Mše svatá podle klasického římského ritu v kostele sv. Vojtěcha v Počaplech.

Ke stažení

28. 4. 2010

[download_page] Materiály ke stažení jsou zdarma, ale prosíme vás o dobrovolný příspěvek na provoz stránek Krása liturgie. Pomůže nám jakákoliv částka zaslaná na účet č. 256077140/0300. Pán Bůh zaplať. Za všechny dárce bude také v pravidelných intervalech sloužena mše svatá. Děkujeme!

Přednáška P. Marcela Tesarčíka o tradiční liturgii

23. 4. 2010

Vysokoškolské katolické hnutí Ostrava zve na přednášku otce Tesarčíka „Tradiční liturgie“, která proběhne v úterý 27. dubna 2010 ve společenském sále u kostela sv. Cyrila a Metoděje v Ostravě-Pustkovci. .

Slavnostní Mše svatá v Českých Budějovicích

22. 4. 2010

Zveme vás na tradiční mši svatou do klášterního kostela na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích. Bude sloužena v neděli 25. dubna 2010 od 16 hodin. O hudbu se postará Literátské bratrstvo, zazní velká římská polyfonie (G. P. Palestrina) a další posvátné skladby.