Gloria

23. 6. 2010

Přinášíme výklad a popis další části mše svaté - chvalozpěvu Gloria, který je zajisté dobře znám i těm z vás, kteří se dosud s tradiční liturgií v praxi příliš nesetkali. Podobně jako u Kyrie však určité drobné rozdíly v jeho provedení přeci jen jsou...

Mše sv. a rozloučení s P. Juchelkou v Č. Budějovicích

22. 6. 2010

Zveme vás na tradiční mši svatou do klášterního kostela na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích, která bude sloužena v neděli 27. června 2010 od 16 hodin.

Tradiční poutní mše sv. v Prachaticích byla zrušena

16. 6. 2010

Časopis Duše a hvězdy ve středu 16. června informoval, že otec František Luděk Juchelka oznámil, že, jak se při dnešním rozhovoru s biskupem Jiřím Paďourem dověděl, tradiční mše sv. v Prachaticích se z organizačních důvodů nemůže konat.

Jak přistupovat ke sv. přijímání v duchu mariánské úcty sv. Ludvíka z Montfortu

16. 6. 2010

Nechte se inspirovat jedním z nejzářivějších šiřitelů mariánské úcty, jaké nám Církev až do dnes darovala. Ve svém spise "O pravé mariánské úctě" radí sv. Ludvík, jak v duchu této úcty přistupovat ke stolu Páně a čerpat tak z nekonečných duchovních pokladů, které nám již od svého Vtělení skrze Marii Bůh neustále nabízí.

Sv. František Saleský: O přesvaté mši svaté a jak se jí máme účastnit

13. 6. 2010

Sv. František Saleský vykládá své duchovní dceři o prospěchu, který plyne z nábožné účasti na mši svaté a dává doporučení, jakým způsobem se jí účastnit. I my se můžeme obohatit a inspirovat radami tohoto učitele Církve - muže stejně tak učeného jako zbožného.

Tradiční mše svatá v Praze na Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

6. 6. 2010

V pátek 11. června na Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova se uskuteční v kostele Všech svatých v Praze - Uhříněvsi od 8:00 tradiční mše svatá. Sloužit bude sídelní kanovník metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze a zároveň uhříněveský farář P. Jan Gerndt. Se slavností je spojena i možnost získání plnomocných odpustků.

Jak za časů sv. Bernarda byl mnich obětí Mše svaté z očistce vysvobozen

5. 6. 2010

Za dob svatého Bernarda zemřel v Clairveaux řeholní bratr, jenž byl od Boha odsouzen k mukám očistcovým. Týž zjevil se jednomu ze starých kněží klášterních, a sdělil s ním, že je v očistci; i prosil ho důtklivě, aby kněží kláštera, v němž byl zemřel, nepřestávali za něho Mše svaté obětovati...

Druhý confiteor – ano či ne?

5. 6. 2010

Proč se někde při tradičních mších před přijímáním znova opakuje confiteor? Kde se tato praxe vzala? Jak to odpovídá rubrikám? Je to povinné, dobrovolné, zakázané? Jaké jsou důvody pro a proti? Tyto a podobné otázky jsou s druhým confiteorem často spojeny. K jejich zodpovězení by Vám měl pomoci tento článek.

Vatikánský kardinál: „Papež si přeje tradiční mši v každé farnosti“

29. 5. 2010

Přinášíme překlad článku, který vydal v roce 2008 britský Catholic Herald. Kardinál Dario Castrillon Hoyos prohlásil, že papež si přeje, aby tradiční katolická mše byla nabízena ve všech farnostech na světě. Vatikánský kardinál novinářům v Londýně rovněž řekl, že sloužit mši v tradičním ritu by se měli učit všichni seminaristé.

Jak při pozdvihování se dle příkladu svaté Gertrudy modliti

28. 5. 2010

Na to jí řekl Pán Ježíš: „Ty víš, že se při Mši svaté za spásu celého světa svému nebeskému Otci obětuji; ale ani to ti není neznámo, že mnozí lidé této tak blahodárné oběti k prospěchu svému neužívají. Budeš-li ty se dle nejlepších svých sil přičiňovati, byť ti to i velice za těžko přicházelo, abys lidi vroucí láskou k oběti Mše svaté rozplamenila, tak aby ona živým i mrtvým co nejúčinněji pomáhati mohla, staneš se tak mou nejlepší pomocnicí při mém díle.“