Asistovaná mše sv. v Praze na Nanebevzetí Panny Marie

9. 8. 2013

Ve čtvrtek 15. srpna 2013 na svátek Nanebevzetí Panny Marie se v kostele Zvěstování Panny Marie na Smíchově (viz mapu níže) od 17h uskuteční slavná asistovaná mše svatá. Celebrantem bude Mons. Marcel Šmejkal. Svátek Nanebevzetí Panny Marie je v universální Církvi svátkem zasvěceným, v našich zemích doporučeným. Latinsko-české liturgické texty naleznete zde. Připomínáme, že staré […]

Péče sv. Alfonse z Liguori o důstojné sloužení mše svaté

6. 8. 2013

Všeobecné uvolnění kázně v diecési stalo se proto, že se duchovní dopouštěli tisícerých nedbalostí i při sloužení mše svaté. Jednou z prvních starostí Alfonsových bylo, aby se v celé diecési přesně zachovávaly mešní obřady...

Pozvánka na časné sliby fr. Bernarda S. O. Cist.

5. 8. 2013

Srdečně Vás zvu ve čtvrtek 15. srpna 2013 na obřady mých časných slibů a tonzury ve svatém cisterciáckém řádu Naší Paní Vyšebrodské. Obřady se konají v kapitulní síni našeho kláštera ve Vyšším Brodě (Alto Vadum) v půl deváté dopoledne. V 10 hodin jste zváni na poutní mši svatou ze slavnosti Panny Marie Nanebevzaté, patronky cisterciáckého […]

Pouť ke sv. Markétě v Praze – Královicích

9. 7. 2013

V pátek 19. července bude od 17h v kostele sv. Markéty v Praze – Královicích sloužena zpívaná poutní mše svatá. Celebrantem bude J. M. Jan Gerndt. Dopravní spojení: autobusové linky 266 a 366 (ze zastávky Depo Hostivař), případně další linky ze zastávky Háje s přestupem  v Uhříněvsi. [mappress]  

Asistované requiem za bývalého vejprtského faráře

9. 7. 2013

Dne 20. července 2013 bude od 14:00 ve farním kostele Všech svatých ve Vejprtech slouženo asistované requiem za dp. Miroslava Cóna při příležitosti 20. výročí jeho úmrtí. Miroslav Cón působil ve Vejprtech od roku 1955 až do své smrti. [mappress]

Tradiční mše sv. v Praze každý všední den ráno

8. 7. 2013

Do soboty 14. září 2013 včetně bude v kostele sv. Markéty u Břevnovského kláštera v Praze sloužit R. P. Radim Valík OSB tradiční mši sv. zhruba od 7:30 každý všední den a sobotu s výjimkou 18., 19. a 20. července. [mappress]

Má papež autoritu změnit ritus?

8. 7. 2013

Mons. Klaus Gamber vyvrací v této kapitole své knihy tvrzení některých obhájců Novus Ordo, podle kterých je nová mše výsledkem integrálního vývoje římského ritu nebo podle kterých má papež v případě liturgických obřadů prakticky neomezenou pravomoc. Stať poskytuje důležité příspěvky k debatám o legitimitě Novus Ordo, o tom, zda je správné řadit liturgické obřady po r. 1969 do římského ritu či Novus Ordo dokonce nazývat jeho "řádnou formou".

Mše sv. ve Vyšším Brodě, Josefově, Zálesní Lhotě, Semilech a na poutním místě Tábor

4. 7. 2013

Vyšší Brod 5.7.2013 (svátek sv. Cyrila a Metoděje) od 10 hodin bude v klášterním kostele sloužena mše svatá s hudebním doprovodem PICCOLO CORO & PICCOLA ORCHESTRA. Ve středu 10. července 2013 v 18 hodin – Zpívané latinské nešpory a po nich Eucharistická adorace Ve čtvrtek 11.července 2013: 4.15  – Recitované latinské Vigilie 6.15 –  Laudy (Ranní chvály) 7.00 […]

Mše svaté na sv. Cyrila a Metoděje

4. 7. 2013

V pátek 5. července na svátek sv. Cyrila a Metoděje budou slouženy mše sv. v tradičním římském ritu – v kostele Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriela) v Praze na Smíchově od 17:00 jako každý 1. pátek v měsíci, po mši sv. výstav a pobožnost k nejsv. Srdci Páně (slouží Radim Valík OSB); – v kostele […]

Pouť k sv. Antonínu z Padovy ve Velešicích

13. 6. 2013

V sobotu 15. června 2013 se ve Velešicích (viz mapu) koná pouť v kapli sv. Antonína z Padovy. V 17:00 bude poutní mše svatá v tradičním ritu, po ní budou následovat litanie ke všem svatým a přítomným bude požehnáno ostatky svatého Antonína z Padovy, které následně bude možné také uctít. [mappress]