Hrát kasino bez podmínek prodeje

  1. Online Kasino Nenabízí Žádný Vklad: Herní cyklus, nicméně, může být mnoho let, kvůli velkému počtu možných výsledků, jak je popsáno níže.
  2. Poker Jaké Hrát Handy - Pečlivě jsme zkontrolovali Kasino Vive Mon a dali jsme mu dobré skóre, což znamená, že se jedná o vysoce kvalitní kasino.
  3. Platit Kasino Telefonicky 2023: Živé sporty jsou zobrazeny na denní bázi v živém baru na HD obrazovkách, nebo si můžete vychutnat živou hudbu v baru Curve každý pátek a sobotu od 9pm dále.

Hrát kasino bez seznamu skutečných peněz

Kasino Pro Skutečné Peníze 2023
Do roku 2023 byl největším výrobcem hracích automatů na světě.
Hrát Kasino S Platbou Přes Paypal
Je vlastněna a provozována společností Contis Financial Services Ltd.
Vstupem na web se na levé straně zobrazí navigační nabídka a v zápatí Rychlá navigace.

Vlk běží zdarma automat 2023

Bonus Za Registraci Automaty
I když je sbírka omezená, najdete hry pro jednu ruku i hry pro více rukou.
Hrát Kasino S Nejlepším Bonusem
Na první pohled si budete myslet, že je to jen další ovocný slot, nicméně, jak se náš tým pro kontrolu slotů Emerald King rychle shromáždil, není na tom nic průměrného.
Může Se Hrát Poker

?>

O veliké důležitosti porozumění oběti Mše svaté

Jestliže lid křesťanský o veliké působnosti nejsvětější oběti Mše svaté nic neví, není divu, když Mše svaté nemiluje, si jí neváží, jen nedbale, nepobožně a povrchně jí obcuje. Jestliže však křesťanský lid o Mši svaté náležitě jest poučen, není možno, aby si tohoto vzácného klenotu nevážil, srdečně ho nemiloval a této božské oběti s náležitou nábožností neobcoval. Nebo v celé katolické Církvi není tajemství důležitějšího, utěšenějšího a užitečnějšího právě nad hluboké tajemství Mše svaté!

Proto mějme se pilně na pozoru, aby se nám nepřihodilo, co se stalo ubohým bludařům! Těm sám nešťastný ďábel přesvatou oběť Mše svaté uloupil k jejich největší škodě. Nás katolíky však, když přesvaté oběti uloupiti nám nemohl, aspoň tolik zaslepil, že přesvaté oběti namnoze nerozumíme a její vznešené důstojnosti a veliké moci více nechápeme. Beze vší pochyby stalo se úskokem ďábelským, že po dlouhou dobu tak málo se o tomto nejvyšším tajemství kázalo, psalo i učilo. Nebo jen tak státi se mohlo, že lidé z lenosti Mši svatou zanedbávají, anebo bez nábožnosti jí přitomni jsou!

Aby tomuto zlu odpomoženo bylo, nařídila Církev svatá na sněmu Tridentském, aby duchovní správcové často o Mši svaté kázali. Nařízení toto zní: „Svatý sněm církevní nařizuje farářům a všem těm, kdož duchovní správu vedou, aby častěji za konání Mše svaté buď sami, anebo skrze vhodné zástupce, zejména v dny nedělní a sváteční, něco z těch věcí, jež mezi Mší svatou čítány bývají, vykládali, a zejména aby o některém tajemství této přesvaté oběti poučení činili.“

Hle! Toť jsou slova tohoto zákona církevního, jehož všichni duchovní správcové poslušni býti mají. Nebo jestliže lid křesťanský o veliké působnosti nejsvětější oběti Mše svaté nic neví, není divu, když Mše svaté nemiluje, si jí neváží, v dny všední docela k ní nepřichází, a v dny nedělní a sváteční jen nedbale, nepobožně a povrchně jí obcuje; ba z příčin zcela malicherných a bez nejmenších výčitek svědomí docela ji zanedbává! Jestliže však křesťanský lid o Mši svaté náležitě jest poučen, není možno, aby si tohoto vzácného klenotu nevážil, srdečně ho nemiloval a této božské oběti s náležitou nábožností neobcoval. Nebo v celé katolické Církvi není tajemství důležitějšího, utěšenějšího a užitečnějšího právě nad hluboké tajemství Mše svaté! A kdyby tedy lid dokonalou známost jeho měl, zajisté že by i v dny všední nesnadno Mši svatou zanedbával.

Výňatek z díla Marina z Kochemu: Výklad nejdražší oběti Mše svaté, překlad Dr. Karel Lev Řehák, vydáno s církevním schválením L. P. 1933 u Ladislava Kuncíře v Praze.