»Liturgický rok«

Neděle 4. postní (Laetare)

Liturgický rok | 13. 3. 2015

Pro duchovně plodnější prožití nastávající postní neděle přinášíme úryvek z pera ThDr. Františka Cinka.

Vysvětlení úcty k Srdci Ježíšovu

Komentáře, Liturgický rok | 17. 6. 2014

Proč ctíme Srdce Páně? Jaké historické pozadí má současná úcta k Němu? Kdo byli a jsou jejími odpůrci, co namítají a proč se mýlí? O čem v souvislosti s touto úctou panují mezi bohoslovci spory? Na všechny tyto otázky odpovídá úryvek z věrouky českého jezuity Františka Žáka. Některé pasáže tohoto textu jsme vybrali, uspořádali a vložili do kalendáře na rok 2013. Zde, neomezeni prostorem, přinášíme úryvek kompletní.

Dějiny, předmět, účel a užitečnost slavnosti nejsv. Srdce Páně

Liturgický rok | 4. 6. 2013

Vynikající úryvek z díla Dr. Josefa Kupky (1862-1941), pozdějšího brněnského biskupa (1931-1941). Ve stati stručně objasňuje všechny důležité aspekty úcty k nejsv. Srdci Ježíšovu.

Novena svatodušní

Liturgický rok | 9. 5. 2013

Přinášíme krátkou úvahu a text noveny, která začíná v pátek po Nanebevstoupení Páně a jež má posloužit jako příprava na Letnice. Modlitby na další dny budeme k článku přidávat vždy s dostatečným předstihem.

Mešní liturgie adventní kvatembrové středy

Liturgický rok | 18. 12. 2012

Středa adventního čtverodobí jest adventní slavností Vtělení Páně. Zároveň je adventním svátkem Zvěstování Panny Marie. Oslavujeme veliký okamžik, kdy se Slovo stalo člověkem... Právě při bohoslužbě adventní kvatembrové středy si živě uvědomujeme, že mše svatá jest tajuplnou obnovou vtělení.

Kalendář a klasifikace svátků podle misálu 1962 a hledání v “Schallerovi”

Do redakce přišel dotaz ohledně tradičního kalendáře a orientace v misálku. Tento příspěvek by měl být stručným shrnutím základních informací ohledně liturgického kalendáře, které by mohly být užitečné věřícím laikům.

Nanebevzetí blahoslavené Panny Marie a vigilie slavnosti

Liturgický rok | 14. 8. 2012

Svátek Nanebevzetí Panny Marie je korunou všech církevních slavností mariánských. Snad je nejstarším mariánským svátkem vůbec. Vyskytuje se dávno před sněmem chalcedonským (451) a efeským (431). V polovici srpna slaví se na východě i na západě od doby Řehoře Velikého. Podle Nicefora nařídil císař Mauricius (582-602), aby se slavnost Nanebevzetí Panny Marie slavila na východě […]

Narození sv. Jana Křtitele (24. června)

Liturgický rok | 21. 6. 2012

Komentář ThDr. Františka Cinka k svátku a mešním textům slavnosti Narození sv. Jana Křtitele, která, jakožto svátek I. třídy, má přednost i před obyčejnou nedělí.

Sobota suchých dnů v adventu a její mešní liturgie

Liturgický rok | 17. 12. 2011

Kvatembrová sobota patří k největším liturgickým slavnostem adventu. Článek připomíná a vysvětluje její význam, podtržený udílením kněžských svěcení. Z toho důvodu je tento den také obzvláště příhodný k modlitbě za hojná duchovní povolání, kterých je v dnešní době tolik třeba.

Zamyšlení nad slavností Neposkvrněného Početí Panny Marie

Liturgický rok | 8. 12. 2011

František Cinek rozebírá první mariánský svátek Církevního roku, především s ohledem na texty, které k němu v liturgii předkládá Církev svatá.