Mše svaté obětované za dárce Kráse liturgie

6. 12. 201221:56


Sv. Mikuláš, světec proslulý svou štědrostí.

Na našich stránkách se lze setkat s prosbami o finanční podporu stránek Krása liturgie. Uvádíme též, že za naše dobrodince budou v pravidelných intervalech slouženy tradiční mše svaté.

Tyto tradiční mše svaté byly již mnohokrát slouženy, nicméně jsme o nich na stránkách neinformovali, abychom nedávali podnět k pomluvám.

Po opětovném zvážení celé situace jsme se však rozhodli tento přístup nyní změnit a o těchto mších předem informovat. Důvodem je především to, aby se  dárci mohli dané mše svaté spíše účastnit a načerpat z mešní oběti i větší milosti, případně aby se se mší sv. mohli spojit alespoň v duchu.

Nejbližší mše sv. obětovaná za dobrodince

Za dobrodince Krásy liturgie bude obětována asistovaná mše sv. v Praze na svátek Neposkvrněného početí Panny Marie, o které jsme vás informovali.